Maak een top 5 strategische cyberrisico's. - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Hoe maakt u als bestuur een top 5 van strategische cyberrisico's voor uw organisatie?

Maak een top 5 strategische cyberrisico's.

Bestuur en management hebben een grote verantwoordelijkheid op het gebied van cyber security. Juist vanuit bestuurlijk, strategisch en tactisch oogpunt kunt u invloed hebben op de manier waarop met cyber wordt omgegaan, en sterker: hoe de organisatie risico's kan omzetten in kansen. KPMG helpt u digitaal weerbaar te worden en invloed te krijgen op cyberrisico's. Om te beginnen met: hoe bepaalt u als bestuur de 5 risico's die voor uw organisatie van belang zijn? En hoe kunt u hierop aansturen?

Gerelateerde content

Cyber risk

Een goede digitale weerbaarheid begint bij het inzichtelijk hebben van cyberrisico’s die een bedreiging vormen voor het realiseren van de organisatiestrategie. Een organisatie die structureel met dit onderwerp bezig is stelt minimaal een top 5 van strategische cyberrisico’s op en zal hier actief op aansturen. Goede informatie is essentieel om deze top 5 voor uw organisatie te realiseren.

Samen richten we uw eigen Cyber Risk Dashboard in

We raden u daarom aan een Cyber Risk Dashboard in te richten. Vanzelfsprekend kan KPMG u daarbij helpen. Op een Cyber Risk Dashboard wordt alle relevante stuurinformatie (dreigingen, risico’s, voortgang, volwassenheid, etc.) helder in kaart gebracht. Het dashboard geeft inzicht in het risicobeeld, zodat de juiste risicobeperkende investeringen gedaan kunnen worden.

KPMG heeft diverse oplossingen ontwikkeld om operationeel inzicht te krijgen in uw risicostatus:

  • Dreigingen: een overzicht van potentiële dreigingen voor een organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe bronnen, waarbij specifiek onder de aandacht wordt gebracht wat de gevolgen voor de organisatie zijn.
  • Risico's: inzicht in strategische cyberrisico's om besluitvorming te ondersteunen.
  • Compliance: interne en externe regelgeving, en toekomstige vereisten.
  • Incidenten: inzicht in incidenten, onderliggende problemen en mitigerende maatregelen.
  • Projecten: inzicht in de voortgang van cyber gerelateerde projecten.
  • Bewustzijn en cultuur: de effectiviteit van beveiligingsbewustzijnstrajecten en het gedrag van medewerkers.

Bekijk ook onze Cyber Trends Index

Daarnaast heeft KPMG de Cyber Trends Index ontwikkeld. Deze index biedt een wereldwijd en real-time overzicht van het laatste nieuws, trends en dreigingen op het gebied van cyber security. Niet alleen cyberdreigingen in het algemeen, maar ook specifiek voor uw branche en organisatie.

Wilt u een valide top 5 aan cyberrisico’s voor uw organisatie realiseren? Of wilt u meer informatie over onze Cyber Trends Index en/of het inrichten van een Cyber Risk Dashboard? Neem dan contact op met Ton Diemont.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)