close
Share with your friends

De markt voor cyberverzekeringen groeit

De markt voor cyberverzekeringen groeit

De verzekeringsmarkt is zich steeds meer aan het ontwikkelen op digitaal gebied.

De verzekeringsmarkt is zich steeds meer aan het ontwikkelen op digitaal gebied.

Digitalisering en digitale verbondenheid vormt een steeds belangrijker aspect in ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Daarmee groeit ook onze afhankelijkheid van de digitale wereld en worden de risico’s die hiermee gepaard gaan steeds belangrijker. Zoals gebruikelijk speelt de verzekeringssector een leidende en pionierende rol om nieuwe risico’s het hoofd te bieden. De markt voor cyberverzekeringen groeit en met recente voorbeelden als WannaCry- en Petrwrap/Petya-ransomware wordt het belang ervan nader onderstreept.

De groei van de cyberverzekeringsmarkt gaat niet vanzelf. De verzekeringssector stapt een vrijwel onontgonnen gebied binnen, waarbij de risico’s nog vaak onbekend zijn en lastig op waarde in te schatten. Met het uitblijven van een actieve markt blijft ook de groei in benodigde informatie uit. Niettemin zien we dat de verzekeringsmarkt zich voorbereidt om deze impasse te doorbreken. Om een succesvol product op de markt te brengen, ontwikkelen verzekeraars zich op twee fronten. Enerzijds worden prijsmodellen ontwikkeld en verfijnd. Anderzijds wordt het servicemodel rondom het verzekeringsproduct gedefinieerd. Dat richt zich vaak niet alleen op een eerste assessment van de beveiliging van een individuele gebruiker, of op de wijze waarop incident response kan worden ingericht, maar ook op het onderhouden van de beveiliging en op de wisselwerking tussen beveiliging en verzekering. Beide ontwikkelingen vereisen expertise en ervaring met het specifieke risicoprofiel van cyberincidenten en hoe zich dit vervolgens vertaalt in een verzekeringsproduct.

KPMG houdt de ontwikkelingen op het gebied van cyberrisico, cyberbeveiliging en cyberverzekering nauw in de gaten. Op deze pagina vindt u een aantal artikelen, waarin we het onderwerp cyber insurance vanuit verschillende invalshoeken en disciplines belichten.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today