IFRS 9 voor corporate clients – nog zes maanden te gaan | KPMG | NL
close
Share with your friends

IFRS 9 voor corporate clients – nog zes maanden te gaan

IFRS 9 voor corporate clients – nog zes maanden te gaan

Op 29 juni jl. organiseerde KPMG een seminar over de impact en implicaties van de nieuwe accounting standaard IFRS 9. Bij dit seminar waren verschillende vertegenwoordigers, variërend van controllers, directors Finance, afdelingshoofden Finance, treasurers en project managers IFRS 9, van zo’n 20 beursgenoteerde corporates aanwezig.

Contacts

Gerelateerde content

IFRS 9 is een standaard die per 1 januari geïmplementeerd dient te zijn. Deze standaard heeft een zeer grote impact op de financiële instellingen en transitie hiertoe is al geruime tijd gaande. Hierdoor is er al veel kennis en jaren aan ervaring opgebouwd binnen KPMG over deze complexe standaard. Voor corporates zal de invoering minder ingrijpend zijn – niettemin kent de standaard een aantal bepalingen die juist voor hen goede opvolging behoeven, omdat ze een effect hebben op het vermogen en resultaat. Zij zullen hier de komende periode mee doende zijn. Een goed moment dan ook, om een seminar te organiseren en onze kennis, ervaring en best practices te delen.

Highlights van het seminar:

  • De impact van IFRS 9
  • De uitdagingen van IFRS 9

We constateerden dat de deelnemers de theorie snel vertaalden naar de praktijk binnen hun eigen organisatie. In de levendige panel discussie kwamen de issues en valkuilen naar voren bij de implementatie van de nieuwe standaard en voor welke uitdagingen organisaties staan of hebben gestaan.

De impact van IFRS 9

In hoofdlijnen heeft IFRS 9 een lage tot middelgrote impact op corporates:

  • De conclusie is dat de veranderingen in classification and measurement op corporates slechts een lage impact zal hebben. Dit komt doordat er weinig complexe financiële instrumenten te onderscheiden zijn binnen corporates, waarop IFRS 9 van toepassing is.
  • Veranderingen in impairments hebben naar verwachting een middelgrote impact op corporates. De impact is voornamelijk bepaald op grond van het ontbreken van historische data rondom verliezen, het ontbreken van adequate informatie rondom credit ratings of scores, issues bij de inschatting van de intragroup exposures en het ontbreken van relevante en gedegen forward looking informatie.
  • Veranderingen in hedge accounting hebben naar verwachting een middelgrote impact op corporates. Deze inschatting is gebaseerd op het feit dat meer professional judgement nodig is voor een beoordeling van de hedge, meer toelichtingsvereisten in de jaarrekening en de impact op de afsluitings- en rapportage processen en IT systemen.

De uitdagingen van IFRS 9

De belangrijkste uitdaging van IFRS 9 zal de verandering van het begrip incurred losses naar expected losses zijn. Dit vereist niet alleen een andere calculatiemethode, maar ook zeker een andere mindset. Daarnaast is ook het betrekken van verschillende afdelingen en. expertises buiten de accountingafdeling, waaronder Risk, IT en Treasury, een uitdaging gedurende de implementatie. Tot slot is dan ook nog zaak om te komen tot een duurzame en robuuste business as usual.

 

Heeft u het seminar gemist en wilt u bij een volgende event aanwezig zijn? Of heeft u vragen over de impact van IFRS 9 op uw organisatie? Neem dan contact met ons op. De sheets kunt u hier downloaden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig