Belegger verdient duidelijkheid | KPMG | NL
close
Share with your friends

Belegger verdient duidelijkheid over kosten indexhuggers

Belegger verdient duidelijkheid

Actief beheer van een beleggingsfonds vergt veel professionele aandacht en levert potentieel een hoger rendement op dan passief beheerde fondsen. Dat rechtvaardigt hogere kosten van het product. Fondsen die zich vermommen als actief beheer fondsen maar in werkelijkheid passieve ‘indexhuggers’ zijn roepen bij beleggers boosheid op. De sector heeft de kans om vervelende maatschappelijke discussie hierover te voorkomen door zelf duidelijke scheidslijnen te trekken voordat toezichthouders ingrijpen.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

indexhuggers

Kostentransparantie is al jaren een gevoelig thema in de financiële wereld. Beleggers zijn kritisch op de kostenstructuur van financiële producten, zeker na de financiële crisis. Niet voor niets is er de afgelopen jaren op diverse fronten wetgeving ontwikkeld met daarin als terugkerende thema deze kostentransparantie. Voorbeelden daarvan zijn UCITS V voor retailfondsen, MiFID II voor beleggingsdiensten, PRIIPs voor beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent en de door AFM voorgestelde verplichting om ook voor derdepijlerpensioenproducten op PRIIPs-gebaseerde wijze informatie te verstrekken.

Een van de onderwerpen die de laatste tijd nadrukkelijker in de belangstelling komt is de scheidslijn tussen actief en passief beheerde fondsen en de daarvoor gevraagde beheergoeding. Toezichthouders wijzen al enige tijd op het thema ‘closet funds’: fondsen die in de praktijk passieve volgers van benchmarks zijn maar zich niettemin profileren als actief beheer en daarvoor een actieve beheervergoeding vragen, de zogeheten ‘indexhuggers’. De Europese Autoriteit ESMA concludeerde in 2016 al dat ongeveer 5-15% van actieve EU fondsen in de periode 2012-2014 potentiële indexhuggers zijn. In Nederland publiceerde de AFM in mei 2016 een onderzoek over het jaar 2015. Zij stelde vast dat 8% van de in Nederland gevestigde actieve fondsen potentiële indexhuggers zijn.

Een recent artikel in de Financial Times vestigde opnieuw de aandacht op het thema en maakte duidelijk dat er onvrede in de markt ontstaat over het tempo waarmee de sector dit thema oppakt. Of er bij deze zogeheten ‘indexhuggers’ al dan niet sprake is van een bewuste keuze doet daarbij eigenlijk niet terzake. Het publiek ervaart in elk geval onvoldoende actie en kijkt naar toezichthouders om in te grijpen.

De sector heeft al enige tijd de ruimte gekregen van toezichthouders om dit thema proactief op te pakken, hetgeen concreet betekent dat de vergoeding aangepast dient te worden aan het fondsbeheer of andersom. Daarnaast kunnen alle beheerders van actieve fondsen overwegen om proactief in de informatieverstrekking toelichting te geven over hoe actief het fonds daadwerkelijk is beheerd. Daarmee wordt dan voor beleggers duidelijk of het actieve fonds doet wat het belooft en daarmee de actieve beheervergoeding is gerechtvaardigd. Op dit moment laat een aantal partijen in de sector nog te weinig concrete actie zien. Mede als gevolg daarvan komen Europese toezichthouders nu in actie. In Zweden zijn bijvoorbeeld al aangescherpte transparantievoorstellen voorbereid, in Duitsland heeft de toezichthouder aangekondigd met een voorstel te komen en in het Verenigd Koninkrijk heeft de toezichthouder FCA vier mogelijke suggesties geformuleerd die nog niet zijn vertaald naar een formeel voorstel.

Alles overziend is het zaak dat fondsbeheerders zich goed realiseren wat er op het spel staat. Het is heel begrijpelijk dat zij op dit moment in veel gevallen de implementatie van urgente en veeleisende regulatory thema’s zoals MiFID II prioriteit geven. Het is tegelijkertijd zaak om niet te lang te wachten rondom het hiervoor beschreven thema. Een afwachtende houding kan immers resulteren in het risico dat de Europese toezichthouders met (gedetailleerde) maatregelen komen die ervaren kunnen worden als een knellend corset. Het zou dan ook een gemiste kans zijn als de sector hier niet zelf actief maatregelen neemt en het publiek daarmee laat zien kostentransparantie serieus te nemen. Daarnaast is het afwachten of nationale Europese toezichthouders lokaal met aangescherpte eisen komen of dat dit onderwerp op Europees niveau in bijvoorbeeld de UCITS Directive wordt geadresseerd.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig