De digitale actuaris | KPMG | NL
close
Share with your friends

De digitale actuaris

De digitale actuaris

Verzekeraars moeten hun wantrouwen jegens de ‘black box’ van analytics zien te overwinnen om volledig te kunnen profiteren van het geautomatiseerd vaststellen van schadevoorzieningen.

Gerelateerde content

Man in train station platform looking at phone

Nieuwe, veelbelovende analysetechnologieën dringen steeds verder door in de wereld van de actuarissen, vooral bij het vaststellen van schadevoorzieningen. Veel verzekeraars zijn zich steeds meer bewust van de toegevoegde waarde van de integratie van 'cognitive computing'-technologieën in hun actuariële processen. Om echter de voordelen van automatisering optimaal te benutten, moeten schadeverzekeraars eerst leren de steeds complexer wordende systemen te vertrouwen.

Profiteren van automatisering

Door de bepaling van schadevoorzieningen te automatiseren, zou een groot aantal uitdagingen van de meeste verzekeraars kunnen worden opgelost, wat kan leiden tot kostenbesparingen, een meer flexibile bedrijfsvoering en een stijging van het marktaandeel.

Datawetenschappers gebruiken algoritmes om inschattingen te maken die beter zijn dan de traditionele benaderingen en overeind blijven bij rigoreuze 'back-testing'. Daarnaast kennen geautomatiseerde processen aan alle gegevens evenveel waarde toe, wat de menselijke vooroordelen helpt tegengaan waarbij meer waarde wordt gehecht aan eerder vastgestelde conclusies dan aan nieuwere informatie.

Zo krijgen actuarissen de mogelijkheid om toegevoegde waarde voor hun verzekeringsonderneming te leveren, met data analyses op een hoger niveau en door ‘expert judgement’ te gebruiken bij de verkregen inzichten. Daarnaast kunnen beslissers de huidige en de nieuwe diepgaande analyses gebruiken om trends te ontdekken, risico’s te managen en realtime te reageren. Het tempo van de bedrijfsvoering kan op deze manier aanzienlijk worden opgeschroefd, aangezien rapporten in uren kunnen worden opgesteld in plaats van weken. Bovendien kunnen bedrijfsprestaties en -efficiënties eenvoudig worden gevolgd om zo verbeterkansen aan het licht te brengen.

Overwinnen van twijfels

Door het vaststellen van schadevoorzieningen te automatiseren kunnen schadeverzekeraars duidelijk winst boeken op het gebied van efficiëntie en effectiviteit, maar om van alle voordelen te kunnen profiteren, moeten bestuurders hun twijfels over de transparantie van de zogenaamde analytics 'black box' zien te overwinnen.

De meeste managementteams en hun directies leunen sterk op de inzichten en de analyses van hun actuarissen. Het vertrouwen in deze inzichten komt historisch gezien grotendeels door de menselijke interactie met de actuarissen, aangezien men de complexe machines niet begrijpt en er geen band mee heeft.

Niet alleen moet de actuariële functie de hulpmiddelen leren vertrouwen en uiteraard de geavanceerdere analysetechnieken leren beheersen, er moet ook een cultuuromslag komen: de grootste uitdaging van alles. Actuarissen moeten leren begrijpen dat automatisering hen kan helpen productiever te zijn en dat het niet betekent dat zij erdoor vervangen zullen worden.

De vier vertrouwenspijlers

Op dit moment is het vertrouwen in automatisering nog laag, maar wij geloven dat schadeverzekeraars kunnen bijdragen aan een groter vertrouwen door een aantal sleutelbegrippen toe te passen die ook wel de vier pijlers van betrouwbare analyse worden genoemd:

De weg naar meer vertrouwen in het automatiseren van de bepaling van schadevoorzieningen is een continu proces. Er moeten doorlopend zorgvuldige, end-to-end afwegingen worden gemaakt met betrekking tot data, aannames, berekeningen en de resulterende waarde. Naarmate toegevoegde waarde wordt gecreëerd en de resultaten worden gevalideerd, zal het vertrouwen toenemen.

Oefening baart kunst

We verwachten dat komend jaar het schijnbare verlies aan transparantie door steeds complexere systemen zal worden ingehaald door het vertrouwen dat kan worden gegenereerd door snelle terugkoppeling via geautomatiseerde constructies. Door het continue backtesten van actuele resultaten zal men al snel deze vorm van automatisering leren accepteren en omarmen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de schadeverzekeringssector aan de vooravond staat van een opwindende nieuwe golf van actuariële innovatie, en dat diegenen die deze kansen herkennen en grijpen hier een groot concurrentievoordeel mee kunnen behalen.

Lees meer over automatisering van de actuariële functie in onze publicatie en neem contact op met een adviseur van KPMG over hoe uw organisatie door middel van vertrouwen kan profiteren van nieuwe analysemethodes en -technologieën.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig