Mr. Regtech: stop het ploeteren met stapeldata | KPMG | NL
close
Share with your friends

Mr. Regtech: stop het ploeteren met stapeldata

Mr. Regtech: stop het ploeteren met stapeldata

"In God we trust, all others must bring data". Deze beroemde uitspraak komt van de visionaire statisticus W. Edwards Deming (1900-1993). Deming speelde een grote rol in de opbouw van Japan na de Tweede Wereldoorlog en de sterke economische opkomst van dit land in de decennia erna. Hij was er heilig van overtuigd dat betrouwbare data en een goede analyse ervan doorslaggevend zijn voor zakelijk succes. De datarevolutie moest toen nog beginnen.

Gerelateerde content

Mr. Regtech

Wij zitten midden in de data. Ze zijn niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. Voor financiële instellingen zijn ze van levensbelang: als zuurstof voor financial reporting en regulatory reporting. Voorwaarde is wel dat die data kwalitatief goed zijn en makkelijk te ontsluiten. Alleen dan kunnen ze goed inzicht in klanten geven (welke producten nemen ze af, wat is hun risicoprofiel?). En tijd, arbeid en kosten besparen. Dát inzicht is niet zo schokkend; iedereen begrijpt dat dit goed is, zowel voor het toezicht als voor de business.

Kwaliteitsissues

Wél behoorlijk sensationeel is het daadwerkelijk vlot en soepel inzicht krijgen in klanten en cijfers, zodat je aan de regels voldoet en je data effectief kunt inzetten, onder andere voor regulatory technology. De kwaliteit van data moet op orde zijn om tot betrouwbare output te komen. Maar daar gaat het nog vaak mis. Het ligt aan de IT-systemen bij banken die in de loop der jaren zijn gegroeid en ‘gestapeld’, waardoor een lappendeken van verouderde systemen is ontstaan. Die verouderde systemen worden langzamerhand ontmanteld en dat heeft data inconsistency, kwaliteitsissues en een moeizame ontsluiting als gevolg. Vaak voldoen systemen niet aan de vereisten van BCBS 239, de richtlijnen van het Basel-comité voor een effectieve aggregatie van risicogegevens en risk reporting. Zo zien we regelmatig dat de ingevoerde informatie over zakelijke klanten in diverse systemen niet overeenkomt. En dat er bijvoorbeeld van internationale klanten geen eenduidig klantbeeld uit de systemen rolt.

Hoe je als financial controle over die data krijgt? Het slechte nieuws is dat er geen short cut is. In Japan ging de naoorlogse overstap van agrarisch georiënteerde maatschappij naar industriële grootmacht ook niet vanzelf. Er waren mensen als Deming voor nodig, investeringen en focus. Daarnaast keek Japan op een slimme manier de kunst af bij de VS. En zo ontwikkelde men de eigen industrie, eerst met textiel, schoenen en kleding, daarna met scheepsbouw, auto’s en uiteindelijk ook computers. Controle over data krijg je ook alleen door er prioriteit op te zetten, projecten te starten en aan de slag te gaan.

Het goede nieuws

Het goede nieuws is dat veel partijen zich daarvan bewust zijn en inmiddels gestart zijn om onder andere BCBS 239-proof te worden. Banken spelen mensen vrij om systemen op te schonen. Er wordt hard gewerkt aan mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van data lake architecture, een manier om verschillende soorten data op één plek op te slaan zonder dat je het hoeft om te zetten in een ander formaat. Je krijgt dan één opslagplek voor alle ruwe en getransformeerde data. Een single source of truth. Ook de kwaliteit van de data zelf verdient aandacht. Neem het leningenproces, waarbij gegevens op detailniveau moeten worden vastgelegd maar wat nog niet goed genoeg gebeurt. Een belangrijke les is dat je voor kwalitatief goede data terug moet naar de bron, het bronsysteem.

Hoe komt u van bergen data tot inzichten? Hoe gaat u om met data governance en data quality? Wat is de impact op systemen en organisatie? Hoe vertaalt u dit hele vraagstuk in concrete programma’s en projecten? Het zijn de belangrijke vragen van deze tijd. Sommige financiële instellingen zijn goed op weg, anderen staan nog aan de startlijn. Aan hen het advies: kom zo snel mogelijk in beweging en maak prioriteit van data. Zoek een Deming, investeer in data, start projecten en houd focus. Maak je eigen datarevolutie!

Ms. Regtech

Mr. Regtech is deze keer een Ms. Regtech: Brigitte Beugelaar, IT Audit partner bij KPMG. Brigitte leidt de IT Advisory Risk Consulting praktijk in Nederland en zij staat financiële instellingen bij met IT Advisory and IT Audit services. 

Suggesties, vragen, opmerkingen voor de experts achter Mr. Regtech? Mail Mr. Regtech.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig