introductie van nieuwe IFRS standaard IFRS 17 | KPMG | NL
close
Share with your friends

Introductie van nieuwe IFRS-standaard voor verzekeringscontracten: IFRS 17

Introductie van nieuwe IFRS-standaard: IFRS 17

Overzicht en analyse van de impact van IFRS 17 Verzekeringscontracten

Partner Audit Financial Services

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Insurance | IFRS 17 Insurance Contracts | Scout unlocking a door

IFRS 17 vergroot de vergelijkbaarheid en transparantie voor beleggers en analisten

IFRS 17, de nieuwe standaard voor verzekeringscontracten, brengt internationaal fundamentele veranderingen teweeg in de financiële verslaggeving van verzekeraars. IFRS 17 geeft gebruikers van jaarrekeningen een geheel nieuwe invalshoek. De manier waarop analisten de cijfers van verzekeraars op internationaal niveau interpreteren en vergelijken zal veranderen. De standaard zorgt voor een gelijk speelveld voor de financiële verslaggeving van verzekeraars onder IFRS en opent zo de huidige ‘zwarte doos’ van deze verslaggeving.
De nieuwe standaard brengt zowel voordelen als uitdagingen teweeg voor verzekeraars, die zich goed op hoogte zullen moeten stellen van de boekhoudkundige veranderingen en de impact op hun onderneming. Onze SlideShare-presentatie kan u helpen om inzicht te krijgen in de vereisten en de mogelijke impact.

Wat verandert er met de komst van IFRS 17

Grotere transparantie over de winstgevendheid van nieuwe en bestaande bedrijfsactiviteiten geeft gebruikers meer inzicht in de financiële gezondheid van verzekeraars dan ooit tevoren.

• Doordat verzekeringstechnische en financiële resultaten afzonderlijk wordt opgevoerd, ontstaat er meer duidelijkheid over de herkomst en de kwaliteit van de winst.
• Premievolumes zijn niet langer bepalend voor de ‘top line’ omdat beleggingscomponenten en ontvangen geldmiddelen niet langer als opbrengst worden beschouwd.
• De waarderingsgrondslagen voor opties en garanties worden consistenter en transparanter.

Dit alles zal mogelijk de kapitaalkosten verlagen voor verzekeraars die goed presteren. Een betere vergelijkbaarheid kan fusie- en overnameactiviteiten vergemakkelijken, meer concurrentie voor investeringskapitaal stimuleren en het vertrouwen van beleggers versterken.

Tegelijkertijd zullen er waarschijnlijk ook andere effecten optreden. Zo kan er meer volatiliteit ontstaan in het financiële resultaat en het eigen vermogen door het hanteren van actuele disconteringsvoeten. Ook moeten verzekeraars wellicht de opzet van hun producten en andere strategische beslissingen, zoals de beleggingsspreiding, tegen het licht houden.

 

Impact is aanzienlijk maar loopt uiteen

De impact van de nieuwe standaard op verzekeringsmaatschappijen zal sterk variëren. De implementatie van de nieuwe standaard zal een forse inspanning en nieuwe of vernieuwde systemen, processen en beheersmaatregelen vragen.

De taak is nog uitdagender gezien de lange tijdshorizon waarmee veel verzekeringsmaatschappijen opereren en de verouderde systemen die vele van hen nog altijd gebruiken. Kortom, er zal geen sprake zijn van een ‘one-size-fits-all’ effect voor verzekeraars. Zeker is echter dat de gerapporteerde cijfers van elke verzekeraar die onder IFRS rapporteert op de een of andere manier de gevolgen hiervan zullen ondervinden. De verslaggeving voor verzekeringsmaatschappijen is nog nooit zo inzichtelijk geweest. Beleggers en analisten zullen de nieuwe cijfers in 2021 met veel belangstelling tegemoet zien, maar eerst moeten ze weten hoe de verslaggeving verandert en wat ze mogen verwachten.

IFRS 17 vormt voor verzekeraars de grootste boekhoudkundige uitdaging sinds jaren. De impact zal zich niet beperken tot de accountingfunctie, maar ook de financiële, actuariële, IT- en zelfs de juridische functie raken. Hoe meer wij met verzekeraars samenwerken aan de implementatie, hoe vaker wij ze horen zeggen: “Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Waarom zetten we geen kenniscentra op in plaats van twintig keer hetzelfde te doen?” Bij een verandering van deze omvang wordt de beslissing te investeren om een efficiencyslag te maken veel gemakkelijker genomen. Zonder deze verandering zou je gewoon op de oude voet verdergaan. Voor mensen met vertrouwen is verandering een kans.

Ingangsdatum en volgende stappen

IFRS 17 treedt op 1 januari 2021 in werking. Dat mag ver weg lijken, maar dit tijdschema zal voor velen een uitdaging vormen. Een gecoördineerde aanpak binnen de organisatie is van essentieel belang. De financiële, actuariële en IT-functie zullen meer dan ooit nauw met elkaar moeten samenwerken.

U doet er verstandig aan om nu met de implementatie te starten. Ondernemingen zullen eerst een beeld moeten krijgen van de impact van deze nieuwe regels n vervolgens per product de specifieke impact op hun verzekeringscontracten moeten analyseren

Meer weten?

Bekijk onze SlideShare-presentatie voor een algemene samenvatting van wat er gaat veranderen. Indien u de presentatie niet online kunt bekijken, is er ook een PDF-versie beschikbaar (PDF 264 KB).

U kunt u printvriendelijke versie van dit webartikel downloaden (PDF 140 KB).

Meer informatie over de impact van IFRS 17 op uw onderneming vindt u op IFRS 17 Insights en Accounting Change voor verzekeraars.

© 2019 KPMG IFRG Limited is a UK company, limited by guarantee. All rights reserved. KPMG IFRG Limited, registered in England No 5253019. Registered office: 15 Canada Square, London, E14 5GL, UK.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig