close
Share with your friends

Ultimate Forward Rate voor Pensioenfondsen

Ultimate Forward Rate voor Pensioenfondsen

Sinds 30 september 2012 wordt de DNB rentetermijnstructuur (RTS) voor pensioenfondsen bepaald met behulp van de Ultimate Forward Rate (UFR). In eerste instantie werd de ook door verzekeraars gehanteerde UFR van 4,2% gebruikt, maar sinds juli 2015 wordt de UFR gebaseerd op het (voortschrijdend) 120-maands gemiddelde van de 20-jaars forward rate. Voor elke (maandelijkse) publicatie door DNB van de RTS pensioenfondsen wordt dus ook de UFR herrekend.

Gerelateerde content

UFR

UFR per 30 juni 2020: 1,9%

Wat doet de UFR?

De UFR-methode zorgt ervoor dat vanaf looptijd 20 de forward rates (dus niet de disconteringsrentes zelf) geleidelijk naar het niveau van de UFR toe groeien. Dit gebeurt op basis van een mechanisme waarbij ook marktinformatie (lees: swaprentes) tussen looptijden 20 en 50 nog wordt meegenomen. Met deze forward rates wordt een rentecurve afgeleid die voor lange looptijden hoger is dan de RTS van vóór september 2012, die alleen op de op marktinformatie gebaseerde swaprentes was gebaseerd. Zoals in grafiek 1 is te zien heeft de (huidige) UFR een aanzienlijk effect op de rentepercentages voor lange looptijden.

Op 12 juni 2019 is het Advies van de Commissie Parameters verschenen, waarin onder meer een aangepaste UFR-methode wordt geadviseerd. De belangrijkste wijziging in de UFR-methode is dat de UFR pas van invloed wordt vanaf looptijd 30 in plaats van looptijd 20. Daarnaast is de berekening van de UFR zelf gebaseerd op de 30-jaars forward rate in plaats van de 20-jaars forward rate. Per eind juni 2020 is de UFR volgens de nieuwe methode 1,7%. Tot slot groeit de rentecurve in de nieuwe methode langzamer naar de UFR toe. De nieuwe UFR-methode is nog niet van kracht, maar om het effect van de wijzigingen is zichtbaar te maken is de rentecurve volgens de nieuwe UFR-methode ter illustratie opgenomen in grafiek 1.

Rentecurves

Grafiek 1

Met de UFR wordt de rentecurve dus op dit moment kunstmatig hoog gehouden. Aangezien echter de UFR elke maand wordt herrekend als het gemiddelde over de afgelopen 120 maanden, wijzigt de UFR ook regelmatig. Bij de introductie van de nieuwe methode in juli 2015 bedroeg de UFR 3,3% en eind juni 2020 was dit 1,9%. Indien de swaprente op het huidige lage niveau blijft, zal de UFR verder blijven dalen. Immers, zoals in grafiek 2 is te zien liggen de hoogste waarden van de 20-jaars forward rate aan het begin van de middelingsperiode van 10 jaar en zullen deze er dus met het verloop van de tijd uit vallen.

20 Jaars Forward Rate

Grafiek 2

Gevolg langdurig lage rente voor UFR

Onderstaande tabel laat zien hoe de UFR zich sinds juli 2015 heeft ontwikkeld en hoe de UFR zich in de komende periode ontwikkelt indien de huidige swaprente (per eind juni 2020) ongewijzigd zou blijven. Verder zijn ter illustratie de geprojecteerde rentecurves eind 2020 en eind 2021 weergegeven in grafiek 3, in de veronderstelling dat de huidige swaprente ongewijzigd blijft (er is dus alleen een effect voor looptijden hoger dan 20). Per saldo is er dus bij ongewijzigde rentestanden een daling van de te hanteren rente en een daarmee samenhangende stijging van de waarde van de verplichtingen te verwachten.

Datum UFR
Juli 2015 3,3%
Oktober 2015 3,2%
Maart 2016 3,1%
Juni 2016 3,0%
September 2016 2,9%
Februari 2017 2,8%
Juni 2017 2,7%
Oktober 2017 2,6%
Februari 2018 2,5%
Mei 2018 2,4%
Oktober 2018 2,3%
Juni 2019  2,2%
Oktober 2019 2,1%
Februari 2020 2,0%
Juni 2020 1,9%
September 2020* 1,8%
Februari 2021* 1,7%
Mei 2021* 1,6%


*Geprojecteerd op basis van de huidige rente

Geschatte rentecurves

Grafiek 3

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Olivier Roodenburg, +31 6 5354 3550 of met Ernst Visser, +31 6 5164 2612.

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)