close
Share with your friends

Data Privacy is zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan

Data Privacy Challenges

Zorg dat uw organisatie zich aanpast aan de nieuwe EU-privacy wet.

Contact

Gerelateerde content

Data Privacy

Data Privacy voor bedrijven. Het wordt steeds belangrijker. Zeker nu er nieuwe Europese wetgeving van kracht is per 25 mei 2018. De General Data Protection Regulation (GDPR). Een Europa-brede wet die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in 2018 zal vervangen.

Hoe past u de nieuwe wetgeving toe binnen uw organisatie? Hoe houdt u inzicht in de data? Waar bevindt zich de data en wie heeft er toegang tot? Hoe voorkomt u een lek?

Maar als je aan je klanten wilt laten zien dat je privacy serieus neemt, is het voldoen aan de eisen die de GDPR stelt alleen niet voldoende. Als bedrijf zal je een visie moeten ontwikkelen rondom privacy en de positie die je als organisatie wilt innemen. KPMG helpt u bij het in kaart brengen van risico’s, met privacy programma’s die voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving en u in staat stellen om dit blijvend te monitoren.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)