close
Share with your friends

The next level of Data & Analytics = Je Master Data Management optimaliseren voor solide toekomstige groei

Data & Analytics case 8: Insurance Company

KPMG Data & Analytics Case 8: Insurance Company

Gerelateerde content

The next level of Data & Analytics

Hoe kom je tot de juiste Master Data Management strategie?

Een bedrijf heeft de uitdaging om een volgende stap in volwassenheid te nemen of haar business model te veranderen. Hierbij kan een reorganisatie noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door het portfolio aan activiteiten of de managementstructuur tegen het licht te houden.

Onderdeel van dit proces en een niet te onderschatten factor bij het komen tot een nieuw business model, is Master Data Management. Sterker nog: het is eerder een voorwaarde voor succes dan een afgeleide van het gehele proces.

Een grote Nederlandse verzekeringsmaatschappij liep hier tegenaan. Ze vroeg KPMG Data & Analytics een visie en een strategie te ontwikkelen voor haar Master Data Management, om daarmee bij te dragen aan toekomstige groei.

Wat was onze aanpak?

We analyseerden de huidige status van het Master Data Management en brachten lacunes en andere issues in kaart.

Door middel van interviews en het bestuderen van documentatie, maakten wij een gedetailleerde inschatting van de volwassenheid van de klant op het gebied van Master Data Management.

We benoemden de belangrijkste uitdagingen per onderwerp (bestuur, proces, content en kwaliteit, systemen en tooling), en gaven direct aan wat de klant zou moeten doen om per onderwerp succesvoller te worden in data management.

Wij lieten het niet bij een advies. We ontwikkelden ook een strategie en een roadmap om Master Data Management binnen het bedrijf te optimaliseren, vanuit het principe ‘Think Big, Act Small.’

We implementeerden daarnaast een `best practice’-beleidsmodel en een nauwkeurig projectplan, om er zeker van te zijn dat de groei-doelstellingen werden bewerkstelligd.

Het resultaat is tweeledig.

Er is een nieuwe Master Data Management-strategie die antwoord geeft op business- en beleidskwesties bij de klant, en dient als basis voor nieuwe business modellen en daarmee voor toekomstige groei.

Daarnaast heeft het hands-on projectplan ervoor gezorgd dat er direct kon worden gestart de gestelde doelen te behalen en het nieuwe businessplan te realiseren.

Welcome to the next level of Data & Analytics.
Dit is de achtste aflevering van een reeks artikelen, waarin we cases behandelen van KPMG Data & Analytics voor organisaties die een next level in data & analytics willen bereiken. Heeft u een vraag, of wilt u afspreken om te onderzoeken wat we voor uw organisatie kunnen betekenen, bel of mail.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)