Werken aan Samen | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Werken aan Samen

Werken aan Samen

Succesfactoren voor samenwerkingsverbanden in de Nederlandse overheid

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Werken aan Samen

Ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten werken steeds vaker samen in de taakuitvoering naar burgers en bedrijfsleven en op het gebied van bedrijfsvoering, daartoe aangezet door de potentiële voordelen en extra geprikkeld door uitdagende taakstellingen. Programma’s zoals de Compacte Rijksdienst en de Hervormingsagenda spelen bij dit alles een belangrijke rol.

Samenwerking ontwikkelt zich dan ook tot het nieuwe normaal in de publieke sector: vergaande samenwerkingen tussen organisaties waren tot voor kort nog wat voorzichtig en/of experimenteel van karakter. Nu vervagen grenzen tussen organisaties steeds verder en is samenwerking routine geworden. Dit gaat met vallen en opstaan. Vooraf beoogde voordelen worden in de praktijk lang niet altijd daadwerkelijk gerealiseerd of pas na een lange en omslachtige route. Voor KPMG was dat reden om samen met directbetrokkenen binnen de overheid te komen tot een inhoudelijke reflectie op succesvol samenwerken. Een bundeling van de inzichten die daaruit voortvloeien ligt voor u.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig