Leiding geven aan transformaties | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Leiding geven aan transformaties

Leiding geven aan transformaties

Topbestuurders aan het woord

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Leiding geven aan transformaties

De publieke sector is geweldig in beweging. Er staat veel ophet spel en dat prikkelt het enthousiasme en de gedrevenheidvan menig overheidsmanager. Gemakkelijk is het niet altijd,maar velen werken met veel energie aan het realiseren vaningrijpende transformaties.KPMG is als adviseur betrokken bij veel van dergelijke trajecten en ook onzeprofessionals worden aangestoken door die energie. We helpen organisatiesom de verandering gestructureerd aan te pakken, waar nodig adequaatbij te sturen en te versnellen. Dat levert boeiende ervaringen op en daaruitkwam het idee op om de ervaringen van een serie topbestuurders in kaart tebrengen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig