close
Share with your friends

Data Analytics case: Vektis - Big Data in de zorg

Data Analytics case: Vektis - Big Data in de zorg

Als goede informatie helpt om de zorg in Nederland kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden, wat doe je dan?

Gerelateerde content

Data & Analytics Case 7: Vektis

Wat heb je nodig om de zorg in Nederland kwalitatief, toegankelijk én betaalbaar te houden? Big data!

Als goede informatie helpt om de zorg in Nederland kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden, wat doe je dan? Dan zorg je dat de informatie die je aan partijen biedt optimaal accuraat is, én je biedt de mogelijkheid om met de informatie duurzame verbeteringen aan te brengen. Vektis en KPMG vonden elkaar in deze opdracht. Een gesprek met de algemeen directeur van Vektis, Herman Bennema.

Het begon met een krantenartikel, de samenwerking tussen Vektis en KPMG. Een krantenartikel waarin stond dat er in Nederland tot vier keer vaker amandelen werden geknipt dan in sommige andere landen.

"Dat was opmerkelijk,’ zegt Herman Bennema, algemeen directeur van Vektis, het informatiecentrum voor de zorg dat informatie levert over alle gedeclareerde zorg (zo’n 70 miljard euro per jaar) aan zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en verzekerden: “Maar nog verrassender was, dat ook binnen Nederland grote verschillen te zien waren. In sommige gebieden in Nederland werd drie tot vier keer vaker amandelen geknipt dan in andere delen van het land, zonder aanwijsbare reden.”

"Samen met KPMG legden we de situatie in Nederland voor aan KNO-artsen. De KNO artsen waren in eerste instantie verbaasd en wilden ook meer gedetailleerde ziekenhuisdata gebruiken om onze bevindingen te toetsen. Dit leidde tot een productieve dialoog over hoe de resultaten te duiden.”

De universiteit van Utrecht deed in diezelfde periode een onderzoek naar de behandeling van amandelen en kwam tot de conclusie dat het knippen van amandelen bij kinderen zinloos is. Bennema: “En sinds 2010 zie je dan ook een afname van het aantal ingrepen. Als je dan kijkt naar wat dit heeft opgeleverd: in 2010 werden er circa 42.000 patiënten geopereerd. In 2013 was dat teruggelopen naar circa 30.000 operaties en die lijn heeft zich doorgezet. In 2015 werden er 28.000 patiënten (onder de 16) geopereerd. Hierdoor zijn de kosten voor het knippen van amandelen met minimaal 10 miljoen euro gedaald. Een significante besparing."

Het krantenartikel en de daaruit voortvloeiende samenwerking bleek de voorloper van een langdurige relatie: "In opdracht van de zorgverzekeraars zijn we ons gaan richten op de top 30 van veel voorkomende aandoeningen en hebben hier verschillende analyses op gemaakt (en jaarlijks geactualiseerd) gebaseerd op de declaratiegegevens die door alle zorgverzekeraars zijn aangeleverd.

Inmiddels is het uitgegroeid tot een continue monitoring van het zorggebruik en de variatie tussen regio’s en zorgaanbieders. Deze informatie dient nu basis voor afstemming tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over onder- en overbehandeling en kwaliteit van de geleverde zorg . Ondertussen zijn deze partijen met elkaar in gesprek om deze data verder te verrijken, bijvoorbeeld met uitkomsten vanuit enquetes van patiënten, zogenoemde Patient Reported Outcomes.

Vektis beschikt over hoogwaardige onderzoeks-expertise om scherpe analyses te kunnen maken, waarbij overigens nooit een waarde oordeel wordt gegeven. Bennema: "We geven alleen de feiten weer, geven geen waarde oordeel, doen niet aan duiding. Omdat we objectieve informatie willen leveren, waar iedereen die erbij betrokken is zijn of haar eigen oordeel en conclusies aan kan verbinden.”

Meestal vragen betrokkenen zich vervolgens wel af wat ze met de informatie kunnen. Dan komt de enorme sectorkennis plus de professionele consultancy van KPMG eraan te pas, die niet alleen duiding aan de informatie kan geven, maar ook oplossingen biedt, en helpt om deze oplossingen te effectueren, zodat de situatie duurzaam wordt verbeterd."

Door de technologische ontwikkelingen kunnen we de analyses steeds sneller uitvoeren en door de opzet van ons datawarehouse zijn we in staat om andersoortige analyses te maken. Daar waar we tot voor kort met name sectorale analyses maakten over bijvoorbeeld GGZ of ziekenhuiszorg zijn we nu in staat om persoonsvolgende analyses te maken. Bijvoorbeeld over de populatie van een huisarts, over een gemeentepopulatie of over ouderen met meerdere aandoeningen. Hiermee faciliteren we het ontschotten van de zorg en ondersteunen we de dialoog tussen bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

De volgende fase betreft het uitvoeren van exploratief onderzoek waarbij we op zoek gaan naar correlaties die we vooraf niet hadden kunnen bedenken en het doorontwikkelen van voorspellende analyses onder andere via big data technieken.

Op deze manier willen we kwaliteit en toegankelijkheid van goede zorg blijvend ondersteunen.
 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)