close
Share with your friends

Je Data Analytics capaciteit optimaal verbeteren

Je Data Analytics capaciteit optimaal verbeteren

KPMG Data & Analytics case study: FMCG Company

Gerelateerde content

Hoe richt je je data & analytics capaciteit zo in, dat je doorlopend de beste beslissingen kunt blijven nemen?

Wat elk bedrijf wil, dat gebruik maakt van data & analytics:

altijd alleen de beste beslissingen nemen, gebaseerd op accurate, tijdige en fact-based informatie.

Maar wat, als na verloop van tijd business-beslissingen op basis van gebruikte data & analytics minder goed uitpakken dan daarvoor? Als ze niet meer, of onvoldoende risico’s managen noch business-doelstellingen realiseren? Als dus de gebruikte data & analytics tools en services niet meer up to date zijn?

Dit gebeurde een groot Fast Moving Consumer Good bedrijf, beslissingen ten behoeve van de interne audit werden, op basis van informatie uit gehanteerde data & analytics, steeds minder accuraat.

KPMG werd gevraagd om te helpen de bestaande data en bijbehorende informatievoorziening ter ondersteuning van de interne audit te analyseren, en daarna zo in te richten dat de informatie weer van de hoogste kwaliteit was.

Wat hebben we gedaan?

1.

Eerst bepaalden we samen met de klant welke type analyses de meeste impact hadden voor de interne audit functie, gezien de industrie waarin het bedrijf actief was en de risico’s en kansen. Het doel was om de, voor de klant, vijftig belangrijkste analyses te bepalen en die vervolgens waar nodig aan te passen en te implementeren. Onze jarenlange ervaring in de markt en onze specifieke sector-kennis hielpen ons hierbij.

KPMG kan zeer snel waardevolle waarde uit gestructureerde databronnen (zoals ERP) halen. We hebben de beschikking over meer dan 1200 gestandaardiseerde industrie specifieke analyses. Doordat we deze analyses continu toepassen en optimaliseren bij al onze klanten, in vrijwel alle industrieën, zijn onze analyses altijd up-to-date.

2.

Vervolgens implementeerden we een `continuous risk assesment’-tool waarin we de analyses integreerden. Deze tool geeft het bedrijf continu zicht op de Key risk indicators en Key performance indicatoren. Dit geeft de audit functie constant inzicht in risico’s en kansen en helpt het bedrijf om tijdig beslissingen te nemen en beleid te voeren.

Als uitgangspunt hebben we het huidige technologische landschap van de klant gebruikt. Deze integreerden we met een IT-architectuur waarin de verschillende analyse-technologieën, individueel en met elkaar, optimaal konden functioneren. Onze diepe kennis van onderliggende technologieën (bijv. ACL, SAP en SQL) hielpen daarbij.

3.

We keken ook naar de datavergaring. Was de gebruikte data juist? Kon het verzamelen niet veel sneller? En waren de analyses wel accuraat? Door het verbeteren van het onderliggende datamodel, werd de toegang tot data, onder andere van ERP-systemen, verbeterd en kon deze sneller en accurater geanalyseerd.

Het vertalen van analyse-uitkomsten naar business-waarde is een cruciaal onderdeel van een succesvol data & analytics-traject. We ontwikkelden daarom trainingen waarmee medewerkers van het bedrijf expertise verkregen om uitkomsten uit data beter te interpreteren en betere conclusies en beslissingen aan de inzichten te kunnen verbinden.

4.

En tenslotte: we richtten de back-office bij het bedrijf zo in, dat deze hele transformatie niet van tijdelijke aard is, maar een duurzaam karakter kreeg, ingebed in de hele organisatie.

Het resultaat

De internal audit functie van het FMCG-bedrijf is nu niet alleen beter uitgerust en voorbereid op huidige uitdagingen, maar ook in staat om zelf analyses aan te passen en daarmee direct in te spelen op toekomstige business-veranderingen. Het maakt de interne audit functie van het bedrijf zekerder, robuuster én wendbaarder tegelijk.

Meer weten? Bel of mail ons.

Maurice op het Veld, partner KPMG, IT Advisory

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today