LAC DT – de virtuele opschroever van de SII-ratio? | KPMG Nederland
close
Share with your friends

LAC DT – de virtuele opschroever van de SII-ratio?

LAC DT – de virtuele opschroever van de SII-ratio?

Er valt veel over te zeggen, de Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes (LAC DT). Maar wat is het nu precies en hoe komt het dat verzekeraars er graag gebruik van maken? En bovenal: wanneer is het terecht en wat zijn de valkuilen?

Senior consultant Financial Risk Management

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Deferred taxes, ofwel latente belastingen, ontstaan indien er in de toekomst belastingkasstromen plaats vinden die aan het verleden zijn toe te rekenen. Een voorbeeld hiervan zijn waarderingsverschillen tussen de Solvency II-balans en de fiscale balans. Een voorbeeld van een waarderingsverschil tussen de Solvency II-balans en de fiscale balans is de Voorziening verzekeringsverplichtingen. Voor de Solvency II-balans worden hiervoor marktwaarderingsregels gebruikt, terwijl fiscaal de oorspronkelijke aanschafwaarde vaak leidend is voor het waarderen van de verzekeringsverplichtingen. Latente belastingvorderingen, ofwel deferred tax assets (DTA), staan aan de activazijde van de balans; latente belastingbetalingen ofwel deferred tax liabilities (DTL), staan aan de passivazijde van de balans. Belangrijk hierbij is dat een DTA alleen mag worden erkend wanneer er kan worden aangetoond dat er voldoende toekomstige fiscale winstbronnen aanwezig zijn. Een DTA kan daarmee worden gezien als een korting op in de toekomst te betalen winstbelasting. 

In Solvency II (SII) dient de verzekeraar kapitaal aan te houden voor een verlies dat wordt geleden in een (1 op 200) schokscenario. Voor het vaststellen van de impact van dit schokscenario mag ook worden gekeken naar het verschil in de deferred tax positie voor en na schok, de Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes (LAC DT). Hierbij kan de Solvency Capital Ratio (SCR) als een volledige schok worden beschouwd. De LAC DT volgend uit deze schok zal dan maximaal 25% (Vpb) van de SCR zijn. Ook hierbij geldt, vergelijkbaar met de DTA, dat de LAC DT alleen mag worden erkend wanneer er voldoende kan worden aangetoond dat de LAC DT leidt tot een verandering in de belastingbetalingen. Dit kan bijvoorbeeld door een saldering met een potentiële DTL-positie, maar ook kan het (vergelijkbaar aan de DTA worden aangetoond) door de aanwezigheid van voldoende toekomstige winstbronnen.

Wat de LAC DT interessant maakt voor verzekeraars is dat het mag worden gebruikt om de SCR te verlagen in de noemer van de SII-ratio. Een simpel voorbeeld om dit effect te illustreren: stel dat de LAC DT 25% van de SCR is. Door het meenemen van de LAC DT wordt de SII-ratio met een factor 1/(1-0.25) kleiner. Wanneer de SII-ratio 100% is, kan het meenemen van de LAC DT dus resulteren in een SII-ratio van 133%!

Hoe interessant de deferred taxes als opschroevers van de SII-ratio ook zijn voor verzekeraars, zorgvuldigheid is geboden. In de praktijk is gebleken dat het erg belangrijk is welke visie de verzekeringsmaatschappij vormt op de wijze waarop toekomstige winsten aangetoond kunnen worden. Immers, indien de DTA of LAC DT niet volledig kan worden erkend, mag alleen het deel worden gebruikt dat wél mag worden erkend. Het is daarom belangrijk om na te gaan of alle toekomstige fiscale winstbronnen worden meegenomen. Tegelijkertijd is het ook van belang om na te gaan of de meegenomen toekomstige fiscale winstbronnen ook daadwerkelijk realistisch zijn en goed zijn gemodelleerd. In de praktijk zien wij in Nederland verschillende methodieken voor de berekening van LAC DT. Afhankelijk van de gekozen methodiek kan de impact tientallen procenten op de SCR-ratio betekenen!

 

Auteur: Miekee Lam, Financial Risk Management

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig