close
Share with your friends

MiFID II en MAD II, geen tijd voor rust

MiFID II en MAD II, geen tijd voor rust

De lat komt steeds hoger te liggen in de financiële wereld. Wet- en regelgeving zoals MiFID II en MAD II stellen onder meer hoge eisen ten aanzien van aantoonbare transparantie en waarborgen voor een integere markt. Over het achterliggende doel bestaat geen enkele discussie: beter opkomen voor de belangen van de belegger. De weg naar dat doel is op zijn zachtst gesteld lastig, onder meer omdat het gaat om zeer ingewikkelde en gedetailleerde richtlijnen. Aangezien er veel op het spel staat, is het noodzakelijk om tijdig inzicht te hebben in de kern van de richtlijnen om op basis van dat inzicht beheerst en stapsgewijs te anticiperen op de nieuwe realiteit.

Rob Voster

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Hervormen van de markten

Wet- en regelgevers zetten na de financiële crisis op een breed front in op het verhogen van de integriteit in de financiële markten. Het verhogen van de transparantie wordt gezien als een belangrijk principe van zelfreiniging. Een ander belangrijk punt is het verbeteren van de marktwerking om daarmee de belangen van de belegger beter te dienen met een goede prijsvorming. De Europese regelgeving MiFID II / MiFIR (hierna MiFID II) en CSMAD / MAR (hierna MAD II) zijn belangrijke stappen in het hervormen van de markten.

Doelstellingen van MiFID II zijn klanten beter te beschermen, de handel in financiële instrumenten zoveel mogelijk naar centrale beurzen te brengen en meer transparantie te bewerkstelligen bij de handel van alle financiële instrumenten. MAD II richt zich op drie zaken: omgang met voorwetenschap, preventie van handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. Beide richtlijnen zijn weliswaar separaat van elkaar ontwikkeld maar kennen een duidelijk inhoudelijk verband.

Het voldoen aan de richtlijnen vergt veel meer dan een juridische insteek

Twee zaken zijn heel duidelijk ten aanzien van deze regelgeving. Ten eerste dat het alleen al vanwege de omvang gaat om een majeure operatie. Ter indicatie: in het geval van MiFID II is al sprake van meer dan tienduizend pagina’s tekst. MAD II is minder omvangrijk, maar ook hier is sprake van vergaande detaillering betreffende interne processen. Het tweede punt is dat het voldoen aan de richtlijnen veel meer vergt dan alleen een juridische insteek, want de richtlijnen hebben ingrijpende gevolgen voor tal van onderwerpen. Een voorbeeld daarvan is dat ten aanzien van marktmisbruikdetectie en -preventie sterk wordt ingezet op geautomatiseerde systemen. Deze surveillance is nieuw en vergt veel van IT-systemen. Een voorbeeld van een heel andere orde is dat de transparantie voor obligaties ook omhoog gaat en naar verwachting veel impact zal hebben op de liquiditeit in deze markten.

De voorbeelden laten zien dat een goed antwoord op deze richtlijnen essentieel is. Niet alleen omdat het verplicht is, maar vooral ook om marktkracht en innovatie in het tijdperk na invoering te borgen.

Gefaseerd de thema’s implementeren

Adequaat anticiperen is dan ook essentieel om tijdig klaar te zijn en om zo effectief en efficiënt mogelijk te handelen. Gelukkig is dat ook mogelijk, want voor MiFID II geldt dat de deadline met een jaar is verschoven naar januari 2018. Om recht te doen aan de grote complexiteit van deze operatie en omdat details van de regelgeving niet tijdig klaar waren. Er is dus tijd om goed inzicht te krijgen in de hoofdlijnen en de impact op zowel het operating model als het business model.

De impact is breed: er zijn bijvoorbeeld aanpassingen van systemen nodig, maar ook zaken als organisatiecultuur en productinnovatie worden geraakt. Dat is precies waarom KPMG een raamwerk met zeven thema’s en 45 subthema’s heeft ontwikkeld. Daarmee helpen we u niet alleen om te versimpelen, tot de kern te komen en de impact te bepalen. We maken ook inzichtelijk dat de implementatie niet met een big bang hoeft plaats te vinden maar dat er onderdelen zijn die in de aanloop naar 2018 nu al kunnen worden aangepakt. Zo’n geleidelijke benadering biedt niet alleen voordelen doordat de druk op de organisatie wordt uitgesmeerd in de tijd, maar ook doordat bepaalde aspecten in relatieve rust kunnen worden aangepakt. Een voorbeeld daarvan is dat er nieuwe eisen gelden aan de ontwikkeling van software die wordt gebruikt voor geautomatiseerde handel. De precieze eisen zijn – in tegenstelling tot andere – al volledig uitgekristalliseerd en de invoering ervan kan dan ook naar voren in de tijd worden getrokken.

We vertellen u graag meer over hoe we komen tot een gefaseerde implementatie en hoe deze kostenefficiënt en slim kan worden aangepakt.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today