close
Share with your friends

Wat is XBRL

Wat is XBRL

Als we praten over XBRL, dan bedoelen we:

Als we praten over XBRL, dan bedoelen we:

Als we praten over XBRL, dan bedoelen we:

 • De digitale uitwisseling en opslag van (financiële) informatie met XBRL. Te denken valt aan de jaarrekening, fiscale aangiften, maar ook interne management informatievoorziening en de koppeling met operationele systemen.
 • Het is een open standaard, wat betekent dat iedere onderneming of softwareleverancier de standaard zonder kosten mag inbouwen en gebruiken.
 • Standaard betekent dat systemen (syntax) en mensen (semantiek) over alle sectoren en landen heen dezelfde (informatie)taal spreken. 
 • XBRL is de oplossing voor problemen die door zowel informatieleveranciers als ontvangers wordt gevoeld, zoals: Interpretatieverschillen en misverstanden bij de uitwisseling van gegevens.
  Het omsleutelen van een rapportage omdat het gevraagde overzicht niet aansluit op  bestaande presentatiemogelijkheden.
 • Nodeloos overtypen van informatie omdat systemen niet goed op elkaar aansluiten.
 • Onvoldoende beheersing van het rapportageproces. 

Vier waarheden over XBRL

 1. XBRL informatie bevat aanvullende informatie waardoor interpretatie en analyse kan worden vergemakkelijkt. 

  De digitale rapportages van XBRL geven context aan financiële feiten: 

  Stand balans per: 30 september
  Entiteit: KPMG Holding NV
  Munteenheid: euro
  Definitie: IFRS
  Onderdeel van: Tangible Fixed Assets
  Vertaling van: Gebouwen en terreinen

  De gestandaardiseerde definities van de informatie, samen met een groot deel van de logica en onderlinge relaties, wordt vastgelegd in de taxonomie.

 2. Internationaal wordt XBRL steeds vaker toegepast als rapportage en verantwoordingsstandaard. De SEC gebruikt XBRL om US GAAP jaarrekeningen te ontvangen en fraude te bestrijden.De Nederlandse overheid heeft in samenwerking met de belastingdienst, CBS en de Kamers van Koophandel een Nederlandse taxonomie ontwikkeld.De Europese Centrale Bank is begonnen met de ontwikkeling van een Basel II taxonomie voor banken ter beheersing van kredietrisico's. De Centrale banken van Spanje en België zijn al gestart met projecten.

 3. XBRL is een logisch vervolg op de standaardisatie van regelgeving. IFRSEen bedrijf dat volgens de IFRS-taxonomie rapporteert, verhoogt met XBRL nog meer de transparantie en vergelijkbaarheid, want er is geen twijfel meer mogelijk over de interpretatie van cijfers, en rapportages zijn direct en digitaal met elkaar te vergelijken. SOx/Corporate GovernanceXBRL in de informatieketen is een 'tool of management' en ondersteunt de interne beheersing: Informatiestromen worden betrouwbaarder.XBRL waarborgt de rapportage audit trail.

 4. XBRL verbetert de interne informatiestromen. 

Interne rapportages
XBRL kan bedrijven helpen om intern één Chart of Accounts te handhaven die, zonder de hele (IT)-infrastructuur om te gooien, een harmonisatie van de interne rapportages tot gevolg heeft. XBRL koppelt systemen aan elkaar: (financiële) bron-, consolidatie-, datawarehouse- en managementinformatiesystemen. 

Procesverbetering 
Het proces van rapporteren en uitwisselen van informatie wordt door de standaardisatie als gevolg van XBRL sneller, goedkoper en betrouwbaarder. Denk bijvoorbeeld aan een bank die voor het toekennen van een klein-zakelijk krediet graag de jaarcijfers van het bedrijf inziet. Met één druk op de knop kan de organisatie een digitaal rapport maken die naar de bank wordt gestuurd en daar meteen kan worden ingelezen en verwerkt.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)