close
Share with your friends
bouwvakkers bekijken bouwplattegrond

Bouwsector

Bouwsector

In de huidige economische omgeving blijft de rentabiliteit van de bouwsector sterk onder druk staan. Dit dwingt bouwondernemingen om keuzes te maken over wijzigingen in hun strategische beleid en hun business model. Daarnaast is de vraag of organisaties in de bouwketen het inzicht, de middelen en de executiekracht hebben om nieuwe uitdagingen, zoals verduurzaming en ketenintegratie, op te pakken.

Wij begeleiden organisaties, bijvoorbeeld bij kostenreductie, managen van grote projecten, (her)financiering, duurzaam ondernemen en verbetering van de bedrijfsvoering.

Meer weten?

Wilt u meer weten wat KPMG voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Sander Grünewald.