close
Share with your friends
Advisory Asset Owners

Advisory Asset Owners

Advisory Asset Owners

Onze services

Veel financiële instellingen hebben ervoor gekozen het vermogensbeheer uit te besteden aan een integraal vermogensbeheerder.
Op deze manier wil men de vermogensbeheerketen beter organiseren en verstevigen. Daarnaast is men hard bezig om binnen de eigen organisatie voor voldoende tegenwicht te zorgen, bijvoorbeeld door de interne vermogensbeheerafdeling verder te professionaliseren.

Welk model het beste aansluit bij uw organisatie hangt onder andere af van de aard van de portefeuille, de inrichting van de organisatie, het gewenste kostenniveau en de personele bezetting.

Ons team heeft de afgelopen jaren een groot aantal klanten geholpen om tot het beste vermogensbeheermodel te komen, de gevraagde dienstverlening te definiëren, een integraal beheerder te selecteren en een uitbestedingsrelatie in te richten. Niet voor niets is KPMG marktleider op het gebied van uitbesteding van institutioneel vermogensbeheer. 

Selectie integraal vermogensbeheerder

Verzekeraars en pensioenfondsen die het vermogensbeheer uitbesteden aan een integraal vermogensbeheerder stellen hoge eisen aan deze partij. Ze willen er uiteraard 100% zeker van zijn dat hun vermogen in goede handen is. Institutionele beleggers verwachten tegenwoordig een veel breder en diepgaander dienstenpakket van hun vermogensbeheerder dan een aantal jaar geleden.

Institutionele beleggers stellen bijvoorbeeld meer eisen aan ESG en willen ook op het gebied van wet- en regelgeving proactief ondersteund worden. Wij zorgen ervoor dat u op de beste wijze gepositioneerd bent om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Evaluatie integraal vermogensbeheerder

Veel institutionele beleggers hebben als beleidsuitgangspunt om hun integraal vermogensbeheerder eens in de zoveel jaar te evalueren. Dit is waar KPMG u kan ondersteunen.

Bij evaluaties richten wij ons onder meer op elementen als het model van uitbesteding (inclusief vergoedingenstructuur), op de relatie, de geboden dienstverlening en de kwaliteiten en competenties van de beheerder. KPMG is van mening dat in evaluaties het versterken van de huidige relatie tussen institutionele belegger en integraal vermogensbeheerder het centrale uitgangspunt dient te zijn.

Ons team heeft de afgelopen jaren al een groot aantal klanten geholpen bij het evalueren van de integraal vermogensbeheerder. 

Pre-scan vermogensbeheer

De afgelopen jaren voert De Nederlandse Bank (DNB) steeds meer onderzoeken uit naar de inrichting van de governance, het risicomanagement en de aanwezige expertise ten aanzien van de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen en verzekeraars. Ook het aantal individuele beleggings- en themaonderzoeken neemt toe.

Om goed voorbereid te zijn op een DNB-onderzoek kan KPMG u helpen door een vergelijkbaar onderzoek voorafgaand aan het bezoek van DNB uit te voeren: de pre-scan. De afgelopen jaren heeft KPMG meer dan vijftien pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hierbij geholpen. Op basis van onze ervaring kunnen we anticiperen op de onderwerpen waar DNB op inzoomt. Een desk research, in combinatie met interviews met sleutelfiguren, levert de belangrijkste bevindingen op. Hiermee krijgt u zicht op de verbeterpunten en kunt u al beginnen met het opstellen van een verbeterplan voordat DNB met het onderzoek begint. Met onze diepgaande DNB-expertise zijn wij bij uitstek de partij om u voor te bereiden op de interviews van DNB.

Verken uw kansen met KPMG

KPMG kan asset owners op al deze thema’s ondersteunen en toegevoegde waarde bieden. Het begeleiden van een selectie- of evaluatietraject en het voorbereiden op een DNB-beleggingsonderzoek zijn daar slechts twee voorbeelden van.