close
Share with your friends
Advisory Asset Managers

Advisory Asset Managers

Advisory Asset Managers

Onze services

Vermogensbeheer is een sector van groot maatschappelijk belang. Het goed adresseren van de uitdagingen in het veld voegt direct waarde toe aan de samenleving. Dit geldt juist in deze tijd, die gekenmerkt wordt door onzekerheid in een snel veranderende wereld. Deze onzekerheid en turbulentie brengen uitdagingen met zich mee voor zowel de klanten van asset managers als de asset managers zelf. Onzekerheid en turbulentie leiden echter ook tot kansen. Van verantwoord beleggen tot groei in opkomende markten, van innovatieve technologische oplossingen tot veranderende eisen van klanten, wij zijn er om u te helpen zich aan te passen en de gedurfde keuzes te maken die u naar de toekomst zullen leiden. 

Herbezinning op het businessmodel

De Nederlandse markt voor vermogensbeheer is de laatste jaren enorm in beweging. Pensioenfondsen en verzekeraars worden samengevoegd en vermogens geclusterd. Vermogensbeheerders betreden of verlaten de markt. Tegelijkertijd veranderen de eisen van uw opdrachtgevers. Na jaren van vooral veel praten over het ontvlechten van dienstencomponenten wordt er vandaag de dag vooral nagedacht over wat kan worden uitbesteed.

Daarnaast vraagt de samenleving om meer transparantie over waarde versus kosten. De lage verwachte rendementen versterken de druk op fees en daarmee de focus op (kosten)efficiëntie in uitvoering. In de institutionele markt neemt de interesse in alternatieve modellen voor dienstverlening toe. Dit alles vraagt om herbezinning op het huidige verdienmodel en schept kansen voor groei.

KPMG brengt voor u deze groeikansen in kaart en ondersteunt u in het maken van de keuze voor uw toekomstige bedrijfsmodel. Verandervermogen en executiekracht zijn hierbij van groot belang. Wij zorgen ervoor dat u flexibel kunt inspelen op de continu veranderende omgeving en u het maximale uit uw geïnvesteerde tijd en budget haalt. 

Met technologische innovatie kansen benutten

Nederland loopt binnen de wereld van institutioneel vermogensbeheer vaak voorop. In combinatie met specifieke toezichteisen maakt dit automatisering van vermogensbeheerprocessen met standaardoplossingen lastig. Dat leidt veelal tot suboptimale oplossingen met een lage automatiseringsgraad. Door de nieuwste technologie slimmer in te zetten en daarbij op de kosten te letten, wordt de sector robuuster en efficiënter in uitvoering.

Specifieke aandacht gaat daarnaast uit naar de beheersing van bedrijfskritieke processen zoals herbalanceren, afdekken van rente- en valutarisico’s en balansmanagement. Processen waarbinnen nu nog vaak sprake is van end-user computing en die vragen om robuustere oplossingen. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de oriëntatie, ambitie en inrichting van asset managers.

Grip op risico’s door integrale aanpak

Financiële instellingen staan voor een veelheid aan uitdagingen op het gebied van risk management. Om er een paar te noemen: de integrale benadering van risk management, het opstellen van een risk appetite-strategie en (het helpen van uw opdrachtgevers bij) de implementatie van de richtlijnen vanuit bijvoorbeeld IORP II. Dat vraagt om de nodige aanpassingen binnen uw organisatie en een risk management-aanpak die is geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Risk management is geen hygiënefactor meer. De focus ligt tegenwoordig op een integrale aanpak van financiële en niet-financiële risico’s, zoals op het gebied van cyber security.

Echter, risk management is vaak nog een papieren werkelijkheid. Wilt u het risk management-perspectief daadwerkelijk in uw organisatie verankeren? Dan kan KPMG u ondersteunen bij:

  • de inrichting van uw risk management-organisatie;
  • het opstellen van uw risk management-strategie, inclusief risk appetite;
  • het opstellen en updaten van risk management-documentatie;
  • de beoordeling en implementatie van risk management-processen, inclusief beheersmaatregelen.

Toenemende regelgeving

De recente vloed aan nieuwe eisen vanuit wetgever en toezichthouders ligt achter ons. Voor een groot aantal partijen is het een goed moment om te bekijken of het raamwerk van interne beheersing beter kan om straks beter op nieuwe eisen voorbereid te zijn.

KPMG helpt u kansen te benutten

KPMG helpt u graag om uw uitdagingen het hoofd te bieden en mogelijkheden te realiseren. Hierbij handelt KPMG vanuit de overtuiging dat in de wereld van vermogensbeheer expertise op een functioneel terrein altijd samen moet gaan met diepe kennis van de markt.