close
Share with your friends

RvC voorjaarsessie: Digitaal leiderschap (RAAD Board Program)

The connected enterprise: de rol van de commissaris bij een succesvolle digitale transformatie van ondernemingen (RAAD Board Program)

The connected enterprise: de rol van de commissaris bij een succesvolle digitale transformatie van ondernemingen (RAAD Board Program)

Digitalisering heeft een centrale rol op de (groei)agenda van veel organisaties. Organisaties hebben velerlei initiatieven, variërend van nieuwe verdienmodellen op basis van platformen en data tot het optimaliseren van de customer experience. Tegelijkertijd zien we dat digitale transformaties nog niet altijd (direct) leiden tot het gewenste resultaat.

Op basis van wereldwijd onderzoek heeft KPMG Connected Enterprise ontwikkeld, als raamwerk voor bedrijfsbrede digitale transformatie. Dit raamwerk stelt bestuurders in staat om vanuit een holistisch en klantgericht raamwerk hun digitale transformatie vorm te geven – op een pragmatische en business-value gedreven wijze.

Het Connected Enterprise raamwerk kan voor commissarissen dienen als een hulpmiddel om de digitale agenda van hun bedrijf te doorgronden en te challengen op inhoud, prioriteit en tempo.

In de sessie gaan we aan de hand van concrete casussen vanuit verschillende sectoren in op hoe u het raamwerk kunt gebruiken en welke vragen u zichzelf en uw bestuurders zou moeten stellen over de digitalisering in uw organisatie.

Sprekers

  • Karina Kuperus, Head of Digital & Innovation bij KPMG
  • Guido Soonius en Sander van der Meijs, beiden actief als management consultant in het ‘Digital Advisory team’ van KPMG

Doelgroep
RvC beursgenoteerde bedrijven.

Datum en locatie
Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 11 mei, van 15.30 - 18.30 uur, in ons kantoor in Amstelveen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elle Eissens, (020) 656 8690 of per e-mail

informative image