close
Share with your friends

Governance Platform voor woningcorporaties

Governance Platform voor woningcorporaties

Goed bestuur en toezicht bij opdrachtgeverschap - KPMG Governance Platform voor bestuurders en commissarissen

Elke corporatie is opdrachtgever en opdrachtgeverschap wordt steeds belangrijker. Corporaties huren externe partijen vaak in voor complexe, kostbare en risicovolle taken, variërend van onderhoud en  nieuwbouw tot ICT en bedrijfsvoering. Uit de publicatie ‘Toezicht op opdrachtgeverschap: Inleiding en praktijk voor toezichthouders’ van VTW, met een bijdrage van KPMG, komen interessante vragen naar voren:

  • Hoe zorg je er als bestuurder voor dat de kwaliteit van de dienstverlening op niveau blijft?
  • Welke prestatieafspraken maak je met leveranciers en waar kijk je naar bij investeringsbesluiten?
  • En in welke mate moet de RvC bij dit thema betrokken zijn? Hoe is de rolverdeling binnen de eigen organisatie?

U krijgt de kans om zich over deze actuele vragen te buigen, in het gezelschap van collega bestuurders én toezichthouders.

Op woensdag 22 januari 2020 organiseert KPMG een volgende bijeenkomst in de reeks van het Governance Platform voor woningcorporaties. De bijeenkomst is gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring, in een informele sfeer. De interactieve setting van de vorige bijeenkomsten werden hoog gewaardeerd.

Voor deze bijeenkomst hebben we een viertal ervaringsdeskundigen bereid gevonden zitting te nemen in het expert-panel en hun ervaringen met u te delen, namelijk:

  • Margriet Drijver, interim-bestuurder Lefier en bestuurlijk boegbeeld renovatieversneller bij Aedes
  • Emile Spek, commissaris De Key en directeur huisvesting en techniek Amsterdam UMC
  • Kees Stigter, partner KPMG, Technology & Business Services 
  • Eelkje van de Kuilen, partner en advocaat AKD

Als deelnemer krijgt u met uw collega’s aan tafel uitdagende casuïstiek voorgelegd. Uw oplossingen worden getoetst door het expert-panel en daarbij van goede adviezen en praktijkvoorbeelden voorzien. Jan Joost Wobben (KPMG Advisory, segmentleider woningcorporaties) treedt op als gespreksleider.

Programma
15.30-16.00 uur             Ontvangst
16.00 uur                       Start inhoudelijk programma
18.30 uur                       Borrel
19.30 uur                       Einde

Meer informatie
Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 22 januari. De locatie is nader te bepalen maar zal in ieder geval in het midden van het land zijn.

Met de deelname aan deze bijeenkomst kunt u twee permanente educatie (PE) punten behalen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via deze registratiepagina. Na uw aanmelding ontvangt u circa een week voor de bijeenkomst de bevestiging met nadere informatie.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Joost Wobben.

informative image