Dinerbijeenkomst voor uitvoeringsorganisaties - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Dinerbijeenkomst voor uitvoeringsorganisaties

Woensdag 15 mei vind de jaarlijkse dinerbijeenkomst voor uitvoeringsorganisaties plaats.

15-05-2019, 5.30 - 9.15, CET

De jaarlijkse dinerbijeenkomst voor uitvoeringsorganisaties vindt dit jaar plaats op woensdag 15 mei in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar.

Agile is niet nieuw. Sinds 2001 heeft het veel aandacht gekregen en is het inmiddels, ook bij de overheid, niet meer weg te denken. In de afgelopen 5 jaar zien we echter een enorme uitbreiding van het toepassen van Agile-principes en methoden op organisatieniveau. Geïnspireerd door zogenaamde digital natives als Spotify passen organisaties het operating model fundamenteel aan. ING en ABN AMRO tonen de schaal en impact van dergelijke wijzigingen goed aan.

Vaak gedreven door digitalisering richten organisaties zich in om sneller en effectiever producten en diensten uit te rollen. Ook in het werven en behouden van talent is het bieden van een Agile-werkomgeving een belangrijke drijfveer geworden.

In onze adviespraktijk krijgen wij regelmatig vragen om (overheids)organisaties te ondersteunen bij deze transitie. Enerzijds door te reflecteren op de ingeslagen weg, de gekozen frameworks zoals het Spotify-model, Scaled Agile Framework (SAFe) en Large Scale Scrum (LeSS) en anderzijds door te helpen bij het in gang zetten van de transities, het borgen van de resultaten en adresseren van dilemma’s.

Een dergelijke transitie gaat niet vanzelf en vraagt om een gestructureerde aanpak en breed (bestuurlijk) draagvlak. De traditionele besturingsprincipes en planning- en controlcycli passen niet bij de werkwijze.
Het vraagt aanzienlijke (bestuurlijke) lenigheid om hier een weg in te vinden, zonder te vervallen in onvoorspelbare en/of onbeheersbare processen en resultaten.

Sprekers
Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende sprekers hun ervaringen met ons delen:

  • Ton Hagens, executive program director van ABN AMRO, deelt zijn visie, ervaringen en uitdagingen met de transitie naar Agile in de private sector.
  • Koos Veefkind, hoofd dienst ICT van de Nationale Politie deelt met ons wat de ervaringen in een organisatie in het publieke domein zijn.
  • Tim de Koning, senior manager bij KPMG, zal tijdens deze avond vanuit zijn ervaringen en die van KPMG in brede zin inzicht geven in de (internationale) onderzoeksresultaten op het gebied van Agile, de vergelijking met de publieke sector, zoals vertegenwoordigd tijdens het diner en de belangrijkste succesfactoren voor de transitie naar Agile.

Tijdens het diner is ruimte om aan tafel van gedachten te wisselen over de successen en uitdagingen en tussen de gangen worden korte inleidingen verzorgd door de genoemde sprekers om de discussie te voeden.

Programma

17.30 - 18.00

Inloop

18.00 - 21.15

Opening door Paul Dijcks

 

Tim de Koning over Agile en onderzoeksresultaten

 

Ton Hagens van ABN AMRO over de ontwikkeling naar Agile

 

Koos Veefkind van de Nationale Politie over de uitdagingen bij de ontwikkeling naar Agile

21.15

Afsluiting

Enquête
Wij willen u vragen om mee te werken aan onze enquête over Agile bij uitvoeringsorganisaties.
Het invullen van deze enquête vraagt ongeveer 5 minuten van uw tijd. De uitkomsten van deze enquête zullen wij tijdens de dinerbijeenkomst presenteren. Om naar de enquête te gaan kunt u deze link gebruiken.

Aanmelden of meer informatie
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjorie Rijkse, (070) 338 2187 of per e-mail.

Contacten

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig