close
Share with your friends
Kees Roozen

Kees Roozen

Director afdeling vaktechniek

KPMG Nederland

Als director binnen de afdeling vaktechniek, de Department of Professional Practice, heeft Kees meer dan 25 jaar ervaring met verslaggevingsvraagstukken, zowel onder Dutch GAAP als onder IFRS. Ook is hij verantwoordelijk voor het kwaliteitsaspect voor Asset Management binnen de controlepraktijk van KPMG, waar hij tevens lid is van de Global Industry Accounting Group voor Asset Management.

Daarnaast is hij voorzitter van de Sectorcommissie Asset Management van de NBA, lid van de technische commissie van Dufas (Dutch Fund and Asset Management Association), lid van de werkgroep Financiële Instrumenten van de Raad voor de Jaarverslaggeving en lid van de task force Accounting van EFAMA (the European Fund and Asset Management Association) in Brussel. Hierdoor heeft Kees regelmatig overleg met regelgevers en toezichthouders, zowel nationaal als internationaal. Ten slotte verzorgt Kees interne trainingen en is hij docent bij de NBA en bij het SRA.

Publicaties
Meer laden
Verbindingen
Meer laden