close
Share with your friends
David Ikkersheim

David Ikkersheim

Partner

KPMG Nederland

Mijn passie is het helpen verbeteren van kwaliteit en waarde in ons zorgsysteem, vooral langs de weg van (value-based) bekostiging. Sturen op uitkomsten heeft hierbij mijn speciale interesse. Ik ondersteun ziekenhuizen, overheden, zorgverzekeraars en farmabedrijven bij verandertrajecten, kostenbesparing, inkoopstrategie, veiligheidskwesties, marktstrategie en risk-adjustment.
Van opleiding ben ik arts én bedrijfskundige. Het helpen realiseren van veranderingen doe ik dus vanuit tweeledig perspectief: dat van de medische professionals, en dat van de managers/beleidsmakers, die ik onderling kan verbinden.

Expertisegebieden
Farmaceutica Gezondheidszorg Life Sciences Zorgverzekeringen
Publicaties
Meer laden
Verbindingen
Meer laden