Mike Broekhof

Manager Risk & Regulatory, Forensic

KPMG Nederland

Mike werkt sinds 2011 bij KPMG en is operationeel verantwoordelijk voor de 'Forensic in the Audit' dienstverlening binnen KPMG Nederland. Mike heeft de opleiding tot registeraccountant afgerond en heeft zich sinds 2016 gespecialiseerd in vraagstukken rondom fraude, naleving van wet- en regelgeving en frauderisicomanagement in uiteenlopende sectoren. Naast de operationele werkzaamheden verzorgt Mike diverse interne en externe trainingen op deze onderwerpen.

Expertisegebieden

Feitenonderzoeken, interne onderzoeken, frauderisicomanagement, frauderisicoanalyses, fraudepreventie