Organisaties die de waarde van Artificial Intelligence willen realiseren moeten ook oog hebben voor mogelijke negatieve effecten. Dit paper analyseert welke mogelijkheden organisaties hebben om de kans op succes te optimaliseren.

Digitale technologie zoals Artificial Intelligence (AI) kan ons veel goeds brengen. Maar zoals bij vrijwel elke nieuwe technologie in de historie kent ook het gebruik van AI potentieel aanzienlijke negatieve effecten. De huidige hype rondom AI vertroebelt helaas het beeld op de daadwerkelijke risico’s en incidenten hebben een negatieve impact op het vertrouwen in AI. Maar wat is er nodig om die daadwerkelijke risico’s te beheersen, en zo het vertrouwen te vergroten?

Voor alle toepassingen van AI geldt dat er één belangrijke basis is om optimale resultaten te behalen: een heldere definitie van succes. Het begint met een scherpe formulering over wat u van AI verwacht. Wanneer is er sprake van succesvolle toepassing en daarmee van vooruitgang? Bestuurders en beleidsmakers die het antwoord op deze vraag formuleren leggen daarmee de basis voor grip op AI. 

Download de whitepaper 'Meer grip op de effecten van Artificial Intelligence; succes begint met de definitie ervan'.