close
Share with your friends

Corporate Maatschappelijke Programma's

Corporate Maatschappelijke Programma's

KPMG investeert in de samenleving via een aantal programma's met als speerpunt onderwijs.

KPMG investeert in de samenleving

KPMG is zich ervan bewust dat investeren in onderwijs de beste manier is om de economie en de samenleving blijvend sterker te maken. In aansluiting op de Global Goals van de United Nations, specifiek ‘goal 4, Quality Education’, staat ‘lifelong learning’ hierbij centraal in het selecteren van onze ‘community projecten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen perspectief heeft op werk en inkomen. Bepaalde groepen in de samenleving hebben het minder makkelijk op dit gebied. Door de inzet van kennis en kunde van onze professionals draagt KPMG actief bij aan, het verbeteren van de positie van deze groepen in de maatschappij en bevorderen we de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.