close
Share with your friends

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility

KPMG neemt verantwoordelijkheid voor zijn rol in de wereld. Met oog voor mens, milieu en samenleving.

KPMG neemt verantwoordelijkheid voor zijn rol in de wereld.

Verantwoord ondernemen doen wij zo

Als omvangrijk en internationaal bedrijf hebben wij een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Daarom richten wij onze volledige aandacht op verantwoord ondernemen met respect voor mens, milieu en maatschappij. De kern van ons werk – onze controle- en advieswerkzaamheden – is van toegevoegde waarde voor de samenleving.

Daarnaast ondersteunen we klanten bij de realisatie van hun eigen ambities op het gebied van Corporate Responsibility. We investeren in kennis en onderwijs. Van een KPMG-leerstoel in energiedistributie tot het stimuleren van de brede ontwikkeling van KPMG'ers. We verrichten onderzoek en delen de uitkomsten. Ook steunen wij maatschappelijke projecten. Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven op een goede toekomst.

Ook in onze bedrijfsvoering houden wij rekening met onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de samenleving. Zo zijn wij ISO 14001 gecertificeerd en wegen wij duurzaamheidcriteria standaard mee bij producten en diensten die wij inkopen. Met onze advies- en accountantsdiensten werkt KPMG in het hart van de samenleving. We willen maatschappelijke waarde kunnen toevoegen in elke opdracht die we doen.

Voor de tabaksindustrie betekent dit dat wij ons alleen nog verplicht voelen om –op verzoek– de wettelijk accountantscontrole uit te oefenen en dat we niet langer proactief adviesopdrachten nastreven. Op verzoek zullen wij alleen adviesopdrachten overwegen wanneer deze expliciet de maatschappelijke impact van die organisaties verbeteren. KPMG Nederland kiest hiermee voor een voorstrekkersrol in zijn internationale netwerk.