3 minuten leestijd

Op de tekentafel van Frans Timmermans, onze man in Brussel, liggen de contouren van de blauwdruk van de Europese Green Deal, de visie op een klimaatneutraal Europa in 2050. Een visie die alle aspecten van de Europese en daarmee Nederlandse economie zal raken; die doet denken aan de litho ‘de waterval’ van Escher, een perpetuum mobile, een schijnbaar onmogelijk beeld.

De contouren van de blauwdruk zijn vastgelegd door middel van een taxonomie, een classificatie van economische activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de Green Deal die deze zomer is goedgekeurd door het Europees parlement. De EU heeft hiermee als grootste handelsblok ter wereld een belangrijke horde genomen in de race tegen klimaatverandering. Een race, uitgezet in Parijs 2015, waarvan nog steeds niet duidelijk is of alle genodigden gaan deelnemen, waar veel kan worden gewonnen, waar falen geen optie is.

Opdat de woorden in daden kunnen worden omgezet heeft Frans Timmermans voor de periode 2021-2027 100 miljard euro uitgetrokken. Dit bedrag is gezien de uitdaging relatief laag. Zo is de omvang van het Europees Corona herstelfonds 750 miljard euro, het NASA-budget om een man op de maan te zetten 200 miljard euro (waarde 2020).

Het is dus zaak dat Frans Timmermans ook de financiële industrie en het bedrijfsleven stimuleert om de Green Deal te gaan financieren. Eén van de gekozen middelen hiervoor is transparantie richting eindbeleggers. Transparantie via een tweetrapsraket van publicatieverplichtingen. Dit parcours is uitgezet door aanpassingen aan de reeds bestaande niet-financiële publicatierichtlijn gericht op grote ondernemingen en de introductie van een publicatieverordening voor beleggingsondernemingen. Vanaf maart 2021 kan hierdoor de eindbelegger bij een investering naast directe financiële factoren ook duurzaamheidsfactoren in acht nemen.

De Green Deal zelf staat niet stil. Er wordt niet getornd aan hoe de race moet eindigen, maar de tussentijden worden wel bijgesteld. Zo kondigde Ursala van der Leyden in augustus dit jaar nog aan dat de reductie in de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 verschoven wordt van 40 procent naar minimaal 55 procent. Al met al is de Green Deal verre van een gelopen zaak.

In de KPMG-publicatie ‘Supporting growth and ensuring care, Evolving Asset Management Regulation’ beslaat klimaatverandering één hoofdstuk. Het is slechts één van vele ingrijpende gebeurtenissen waarvoor specifieke regelgeving wordt geschreven, waarop de Europese Commissie, de landelijke politiek, de samenleving, en het bedrijfsleven een antwoord moet vinden. Zo toont de huidige pandemie de kwetsbaarheid van vele sectoren aan; verkleint de consolidatie in de financiële wereld sinds de financiële crisis het aantal banken in Nederland en vergroot daarmee het systematische risico; schept uitbesteding en globalisering afhankelijkheden in de keten; blijft volatiliteit in de financiële markten tijdens een crisis zorgwekkend.

Om in deze storm als bestuurder in controle te blijven is het noodzakelijk relevante regelgeving te volgen, de duurzaamheid van diensten, producten en activiteiten te meten, een strategie te bepalen die past bij meerdere, uiteenlopende scenario’s en ondertussen transparant te blijven naar belanghebbenden, klanten en maatschappij. Uiteindelijk zal de wendbaarheid van een bedrijf doorslaggevend zijn, want transformatie is blijvend. Denk hierbij aan de ‘metamorphose’ serie van Escher, het beeld van een naadloze, pijnloze overgang.