3 min read

Deze bijzondere tijd van een pandemie, die wel ergens sluimerde als ondernemingsrisico leidt bij velen tot visies over de wereld erna. 

Deze bijzondere tijd van een pandemie, die wel ergens sluimerde als ondernemingsrisico – het werd genoemd in het risicorapport 2020 van het World Economic Forum – leidt bij velen tot visies over de wereld erna. Termen als green deal, duurzame transitie en nieuwe economie worden gebruikt om overheid en bedrijfsleven toch vooral op te roepen tot het zetten van grote stappen. Het valt nog te bezien of en hoe dat gaat gebeuren. De afgelopen tijd heeft wel duidelijk laten zien dat radicale veranderingen heel snel mogelijk zijn, dat we in staat zijn gezondheid boven milieu en economie te plaatsen en ook dat de afhankelijkheden van verknoopte supply chains groot zijn geworden. Voor veel ondernemingen zal duurzaamheid of ESG nu echter niet direct bovenaan de lijst van aandachtspunten staan en daar zijn goede redenen voor.

KPMG heeft het 4R-model ontwikkeld voor organisaties om in en na de coronacrisis te overleven: Reaction, Resilience, Recovery en (new) Reality. Deze R'en zullen in eerste instantie op financieel vlak hoge prioriteit hebben. Pas bij (new) Reality komt ESG in beeld. Daarvoor zien wij vooral focus op de weg vooruit: niet per se meer duurzaamheidsonderwerpen, eerder minder – maar die onderwerpen moeten dan wel gericht zijn op de juiste aspecten. Dat zal vooral betekenen dat die aspecten overeind moeten blijven die van belang zijn voor het (langetermijn-) succes van de onderneming. Dat zijn de duurzaamheidsinitiatieven die milieu-impact verminderen of sociale omstandigheden verbeteren én de financiële waarde van het bedrijf positief kunnen beïnvloeden.

Hoe die te bepalen? Door de trends op het gebied van ESG/duurzaamheid, maar ook geopolitieke en technologische trends in kaart te brengen en scenario's te ontwikkelen hoe die zich zouden kunnen ontwikkelen. Klimaatverandering is zo'n voorbeeld waarvan we weten dat het niet meer zal verdwijnen, maar waarvan we alleen nog niet de precieze omvang en gevolgen voor de business kennen. Scenario's helpen om voorbereid te zijn op de mogelijke ontwikkeling ervan en tijdig de strategie bij te sturen. Voor succes in de (new) Reality introduceren we daarom graag een vijfde R: Radar. Bestuurders kunnen zich afvragen waarom ze de huidige crisis niet hebben zien aankomen, maar vooral hoe ze de volgende tijdig kunnen signaleren. Dat vraagt om van buiten naar binnen te kijken.

Dan komt als vanzelf ook de unieke bijdrage van de onderneming in beeld: Welke waarde voegen wij toe? Welk maatschappelijk probleem, zoals een Sustainable Development Goal, helpen wij oplossen met onze kernactiviteiten? Het antwoord op deze zesde R, van Relevance, geeft verdere invulling aan de purpose en richting aan de duurzaamheidsfocus. Het zal leiden tot maatschappelijke én financiële langetermijnwaarde.

En wat is ten slotte dan de rol van de commissaris op dit vlak? Wij bevelen commissarissen aan de ESG-agenda uit te dagen en nadrukkelijk te koppelen aan de strategische agenda: wat draagt elk van de initiatieven bij aan de waarde van de onderneming, waarom moeten precies wíj dit initiatief nemen, hoe kunnen wij hierop sturen en erover rapporteren, aan welk maatschappelijk vraagstuk draagt het bij en hoe past dat bij onze Relevance?

En nog structureler: hoe hebben wij de Radar van onze onderneming ingericht, zodat we tijdig kunnen inspelen op scenario's die zich kunnen ontvouwen voor de gesignaleerde trends - die niet altijd al sterk zichtbaar zijn, maar een enorme invloed kunnen hebben op het succes van het bedrijf en uiteindelijk ook onze samenleving? Hiermee wordt direct invulling gegeven aan de 'G' in ESG en ook de basis gelegd voor een betere uitgangspositie ten opzichte van mogelijk nieuwe, nu nog sluimerende, ondernemingsrisico's.