• Melinda Rook, Senior Manager |
5 minuten leestijd

Vermogensbeheerders staan tijdens de COVID-19 crisis extra onder druk om snel de juiste portefeuille-informatie boven tafel te krijgen. Grijp de crisis daarom aan om digitalisatie hoger op de agenda te zetten en processen robuuster en toekomstbestendiger in te richten. Stappen waar je meteen mee aan de slag kunt.

Auteur: Melinda Rook

De coronacrisis vergt veel van iedereen. Ook van vermogensbeheerders. De klanten die ik en mijn collega's de afgelopen weken spraken, gaven stuk voor stuk aan moeite te hebben om de juiste portefeuille-informatie snel boven tafel te krijgen. Informatie die nodig is om goed te kunnen beslissen over de beleggingsportefeuille. Kortom: de druk is hoog, de informatievraag groot en de tijd kort. Dat het proces rondom informatieverschaffing niet robuust is opgezet – dat wil zeggen sterk, stevig en niet foutgevoelig – wordt door de crisis pijnlijk bloot gelegd.

Toch zijn er ook kansen. Om een verandering, laat staan transformatie, in gang te zetten is een urgente aanleiding nodig. Grijp de coronacrisis daarom aan om digitalisatie hoger op de agenda te zetten. En richt processen daarbij robuuster en toekomstbestendiger in.

Beleggingsportefeuilles krijgen klap op klap

Als gevolg van de corona-uitbraak, gingen landen wereldwijd één voor één in lockdown. Op mondiaal niveau brengt de pandemie grote onzekerheid met zich mee. Ook heeft het zijn weerslag op de beurs, waar koersen met een ongebruikelijke snelheid daalden. Exit scenario's die worden gemaakt verschillen per land. Het is evident dat COVID-19 wereldwijd een grote economische impact heeft, al blijft de exacte impact vooralsnog lastig te voorspellen. De beleggingsportefeuille en dekkingsgraad van asset owners krijgen enorme dreunen te verduren. De portefeuillemanager heeft daarom meer dan ooit diepgaande up-to-date informatie nodig over zijn portefeuille, om op basis daarvan de portefeuille te kunnen managen.

Wel of niet ingrijpen in de portefeuille

Bij pensioenfondsen zelf leven grote vragen. Ingrijpen in de portefeuille of niet? Moeten zij de rente en valuta-afdekking aanpassen? Zakelijke waarden wel of niet bijkopen? En, hoe om te gaan met de gebruikelijke herbalancering?

Om deze vragen te beantwoorden hebben pensioenfondsen, naast goed advies, de juiste up-to-date en volledige informatie nodig. Zoals het risico dat de beleggingsportefeuille loopt in bepaalde landen en sectoren die door de coronacrisis flink geraakt worden. Vermogensbeheerders worden geacht deze informatie, met de juiste doorkijk in de portefeuille, zonder vertraging op te leveren. En hier ligt nu precies het probleem…

Druk op vermogensbeheerders hoger dan anders

In normale tijden, waarin landen zich niet in een globale crisissituatie bevinden, is het voor de meeste vermogensbeheerders al een opgave om informatie over de beleggingsportefeuille bij elkaar te krijgen die juist en volledig is en tijdig opgeleverd wordt. Door de coronacrisis is de druk op vermogensbeheerders fors toegenomen. Enerzijds verandert de behoefte aan portefeuille- en marktinformatie bij de klant al naar gelang de crisis evolueert en daarmee impact heeft op de financiële markten en portefeuille. Anderzijds is het geduld om te wachten op informatie flink afgenomen. Klanten willen graag direct portefeuille-informatie ontvangen, waarin zichtbaar is waar de risico's van de portefeuille zich bevinden. Daarnaast is de impact van de informatie groot, omdat de klant op basis hiervan belangrijke beslissingen maakt over de samenstelling van de beleggingsportefeuille. Bijvoorbeeld of de portefeuille risico moet minderen in bepaalde landen die flink geraakt zijn. Maar ook of ad hoc moet worden bijgestuurd in uitstaande rente- en valutahedges.

Portefeuillemanager mist robuuste scenariotools

Om te kunnen berekenen welke impact aanpassingen aan de portefeuille zouden hebben voor de korte en middellange termijn zijn scenario-analyses cruciaal. Hiermee kunnen beoogde aanpassingen direct worden doorgerekend en is de impact ervan op verschillende economische situaties zichtbaar. Dit ondersteunt het besluitvormingsproces.

Momenteel ontbreekt het bij de meeste vermogensbeheerders aan de juiste software om deze scenario-analyses snel en adequaat door te rekenen. Om toch aan de vraag te voldoen worden er ad hoc tools met scenario-rekenmodellen gemaakt. Deze zijn echter vaak arbeidsintensief om te ontwikkelen, vereisen handmatige acties om bij te houden en zijn bovenal zeer foutgevoelig. Kortom: geen goed idee.

Grijp de coronacrisis aan om te digitaliseren

De huidige crisis legt bloot dat het proces rondom portefeuille-informatieverschaffing niet bestand is tegen onverwachte scenario's en slimmer moet worden ingericht. Niet alleen ben je dan als vermogensbeheerder beter voorbereid op onverwachte verzoeken, het zorgt ook voor een effectiever en robuuster proces. Het perfecte moment dus om te digitaliseren. Juist nu de druk zo hoog is!

In mijn vorige blog beschreef ik de vier langetermijnstappen die je kunt zetten op weg naar digitalisering. Maar er zijn ook drie kortetermijnstappen, waar je meteen mee aan de slag kunt. Namelijk:

  1. Teken het huidige proces uit volgens het SIPOC-model. Dit staat voor Supplier, Input, Proces, Output en Customer; een hulpmodel bij procesverbetering.
  2. Breng per processtap de huidige gebruikte tooling en data in kaart. Zo creëer je een goed overzicht van het huidige toolinglandschap en de gebruikte databronnen.
  3. Tijdens het uitwerken van stappen 1 en 2 kom je vanzelf kortetermijnverbeteringen tegen. Werk deze uit in een kort Plan van Aanpak en ga hiermee aan de slag.
    Investeer nu in de eerste stappen richting een digitale transformatie en zorg je ervoor dat je voorbereid bent op de (onzekere) toekomst.

Melinda Rook is als senior manager in het KPMG Asset Management Advisory team.

Of uw vraag nu ligt op het vlak van assurancestrategiewet- en regelgevingtechnische innovatie of risk management. Onze expertise op functioneel terrein gaat daarbij altijd samen met onze diepe kennis van de markt. Meer weten? Kom in contact.