• Redmer Greveling, Partner |
3 minuten leestijd

Wacht in een crisis niet op zekerheid. Kies een route en houd daaraan vast – juist bij het uitblijven van nieuwe informatie. Dat zei Matthieu Borsboom, vice-admiraal b.d., oud Commandant Zeestrijdkrachten en thans Senior Advisor bij KPMG, tijdens het webinar Financials in de Zorg.

Na een compliment te maken aan alle zorg professionals die nu het front vormen tegen de pandemie, vervolgde Borsboom met een prikkelend betoog over de moeizame Nederlandse strijd tegen het coronavirus en daarbij legde hij de vinger op de zere plek. De uniek-Hollandse combinatie van 'gepolder' (niemand heeft doorzettingsmacht), individualisme (boven collectief) en marktwerking in de zorg, is volgens Borsboom debet aan de momenteel lage Nederlandse test- en vaccinatiegraad. Daar waar in andere landen de krijgsmacht ter ondersteuning in de frontlinie wordt geplaatst, kiest Nederland voor de zorg regelt het zelf – ondanks dat de wil en capaciteit bij Defensie gewoon aanwezig is.

Lessons learned

Het voorbeeld illustreerde dat crises zich niet lenen voor oeverloos overleg. Actie is gewenst, drukte de oud-marine commandant de 150 bij het webinar aanwezige zorgfinancials op het hart. Hij onderstreepte dat Nederlanders prima plannen kunnen schrijven, maar dat die ook leiden tot gevaarlijke zelfgenoegzaamheid, omdat we menen daarmee alle risico's te hebben afgedekt.

Cruciaal voor risico mitigatie is robuuste scenario-analyse in de planvorming en wat er vervolgens daadwerkelijk met de plannen gebeurt. Wordt erop getraind? Wordt er geëvalueerd? Borsboom hamerde daarbij op de cyclus van 'briefen, doen en de-briefen'. Met zijn meerdere golfen biedt de coronacrisis een uitgelezen mogelijkheid om lessons learned binnen de organisatie te delen en die toe te passen bij de volgende golf. Dit iteratieve leerproces is bij te veel organisaties niet voldoende geïmplementeerd, luidde het oordeel.

Update Jaarrekening

Het verhaal van Borsboom werd voorafgegaan door de Update Jaarrekening 2020, waarin Frederike van Eekeren, partner gezondheidszorg bij KPMG, de aanwezigen in vogelvlucht meenam door de belangrijkste wijzigingen voor boekjaar 2020. In vijftien minuten besprak ze, in gesprek met host en KPMG-partner Redmer Greveling, onder meer de nieuwe leasebepalingen, belastingposities, transitievergoedingen en waardering van voorzieningen.

De zorgbonus van € 1.000 blijft de tongen losmaken, bleek tijdens het gesprek. Uit een peiling onder de deelnemers bleek dat zo'n 40 procent van de zorgorganisaties risico's voorziet op de terugbetaling van de zorgbonus. Van Eekeren gaf daarop een toelichting op de manier van verantwoording (een bijlage bij de jaarrekening), de toetspunten en het mogelijke verantwoordingsprotocol.

Verder stond Van Eekeren kort stil bij de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Concept Regeling jaarverantwoording WMG waaruit de verwachte herinvoering van het bestuursverslag volgt en het belang van een meer diepgaande analyse van de continuïteit en impairmentanalyse vanwege COVID-19.

Data-driven zorg

KPMG-partner Dimitri Sloof eindigde het webinar met een – vanwege tijdsdruk beknopte – bijdrage over digitale procesoptimalisatie en datagedrevenheid. Dat sloot naadloos aan bij het verhaal van Borsboom, die eerder een lans brak voor "informatiegestuurde gezondheidszorg"(IGG) en zorgnetwerken, volgens hem de sleutel voor de best mogelijke individuele én collectieve zorgverlening in de toekomst.

Maar voor het zover is, moet Nederland COVID-19 de baas worden. Onzekerheid omtrent het verloop van het virus mag wat Borsboom betreft niet leiden tot zwalkend beleid bij overheid en zorgorganisaties. Wachten op zekerheid is geen optie, stelde hij, want die krijg je toch niet. Maak een integraal plan, communiceer het en houd je daaraan. 'Stick to the plan' is het devies. Want bij het ontbreken van nieuwe informatie, geeft alleen die benadering richting en duidelijkheid.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Redmer GrevelingDimitri Sloof of Frederike van Eekeren-Huson.