2 minuten leestijd

De rol van bestuurders en toezichthouders is door corona niet veranderd. Maar de coronamaatregelen vergroten wel de afstand tot de onderneming. Wat gaat hiermee verloren? En hoe houd je 'feeling' met de organisatie? 'Ik pak vaker dan ooit de telefoon.'

Over één ding lijken bestuurders en toezichthouders het eens, bleek tijdens het webinar van KPMG RAAD over besturen in coronatijd: er is meer overleg dan voorheen en besluiten worden sneller genomen. Toch begint het, ruim een halfjaar na de afkondiging van de lockdown in Nederland, ook te knagen. Want verbloemen die bomvolle agenda's met Teams-overleggen stiekem niet ook dat er, met het verdwijnen van persoonlijke ontmoetingen, iets wezenlijks verloren is gegaan?

Verlies aan diepgang

"De frequentie van de overleggen is toegenomen, maar het spontaan napraten is verdwenen", merkt een deelnemer aan het webinar op. "Het is allemaal heel zaakgericht en dat baart me zorgen. We zijn het interpersoonlijk contact kwijtgeraakt en je merkt soms vermoeidheid en irritatie."

Bestuurders en toezichthouders worstelen met het gevoel dat ze de 'onderstroom' uit het zicht verliezen – en dat blijft niet zonder gevolgen. "Besluitvorming gaat sneller, maar strategische besprekingen verliezen aan diepgang en kwaliteit", klinkt het. 

Uit een peiling onder deelnemers bleek dat de besluitvorming bij 45 procent sneller gaat dan voorheen en dat bij niemand de besluitvorming langzamer is geworden. De betrokkenheid is bij 89 procent even hoog of zelfs hoger dan vóór corona. Tegelijkertijd geeft een aanzienlijke minderheid – 44 procent – aan dat toezichthouders door de afstand 'minder goed geïnformeerd' zijn. 

Niet alleen online

Charlotte Insinger, al jaren actief als bestuurder en toezichthouder, deelde bij het webinar haar ervaringen in coronatijd. Volgens haar was de paniek en onzekerheid bij bestuurders 'een kopie van 2008'. "Alles wordt uitvergroot: wat slecht ging, gaat bij een crisis nóg slechter. Maar als het goed is, zie je geen verrassingen. Een goed bestuurder of toezichthouder kende de zwakke punten al."

Niet al het overleg vindt online plaats. Sommige organisaties kiezen er bewust voor om af en toe – op afstand – om tafel te gaan, 'omdat je anders echt dingen mist'. Een deelnemer meldt dat bij de uitwisseling van vertrouwelijke of privacygevoelige informatie een vergadering op locatie de voorkeur geniet. 

Zelf actie ondernemen

Ook Insinger onderstreept de waarde van persoonlijk contact. Beperk je niet tot groepsoverleg via videochat, benadrukt zij. "Ik pak vaker dan ooit de telefoon, om iemand persoonlijk te bespreken. En in plaats van tien keer te videobellen als groep, kun je ook twee keer gaan wandelen in de buitenlucht. Dat hebben we recent gedaan en dat was een fantastische ervaring."

Uit de peiling kwam naar voren dat 78 procent van de deelnemers vindt dat de rol van de toezichthouder door corona niet is veranderd. Deelnemers benadrukken tijdens het webinar dan ook dat commissarissen zich niet alleen moeten richten op de crisis hier en nu, maar oog moeten blijven houden voor het brede takenpakket van bestuurders en toezichthouders.

In coronatijd, concludeert Insinger, moeten bestuurders en toezichthouders 'meer halen'. "Er wordt minder aangereikt. Je mist de ontmoetingen in de gang en bij de koffieautomaat. Het is belangrijker dan ooit om zélf te signaleren en zélf actie te ondernemen. Door videobellen en minder reizen win je aan tijd. Gebruik die ook om actief op zoek te gaan naar die onderstroom."