Izmjene Zakona o porezu na dohodak - KPMG Montenegro
close
Share with your friends

Izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Skupština Crne Gore je dana 28. januara 2013. godine donijela Zakon o dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica koji je objavljen u „Službenom listu Crne Gore“ broj 6/2013 od 31. januara 2013. godine.

1000

Related content

Primjena usvojenih izmena

Zakon o dopunama zakona o porezu na dohodak građana stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, tj. od 8. februara 2013. godine, a primjenjivaće se privremeno do 31. decembra 2013. godine.

Dopuna je sledeća:

Poreska stopa

Uvedena je viša stopa poreza na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori.

Naime, na bruto lična primanja iznad EUR 720 mjesečno, stopa poreza na dohodak iznosi 15%. Na iznos primanja do EUR 720 porez na dohodak se obračunava po stopi od 9%.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

Request for proposal