close
Share with your friends

Raport de transparență pentru anul 2017

Raport de transparență pentru anul 2017

Acest Raport de Transparență ofera o imagine clara a modului în care ne desfășurăm activitatea.

1000

Related content

Va deschidem usa pentru a ne vedea si a ne intelege la un nivel mai profund. Va vom prezenta modul nostru de guvernare, structura, cultura noastra de integritate, abordarea noastra si sistemele de control al calitatii, modul nostru de aplicare a prevederilor Legii nr. 61 XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit (publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 530), cu modificarile si completarile ulterioare si modul in care intelegem noi calitatea unui audit. Acest Raport de Transparenta vizeaza perioada de gestiune 1 ianuarie - 31 decembrie 2017 .

© 2020 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) este o entitate elveţiană. Firmele membre ale reţelei de firme independente KPMG sunt afiliate la KPMG International. KPMG International nu oferă servicii pentru clienţi. Nicio firma din reţeaua KPMG nu are autoritatea de a obliga KPMG International sau oricare altă firmă din reţeaua KPMG faţă de terţi, şi nici KPMG International nu are autoritatea de a obliga o altă firmă membră din reţeaua KPMG.

 

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal