Divu dienu mācības par personas datu aizsardzības pamatprincipiem - no teorijas līdz praksei

Šīs apmācības dos iespēju saprast personas datu apstrādes principus un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) būtiskākās prasības.

Apmācības par personas datu apstrādes principiem un Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

gdpr-macibas-2020-pavasars

Divu dienu mācības par personas datu aizsardzības pamatprincipiem - no teorijas līdz praksei

Apmācības, kas norisināsies 4. un 5. martā, dos iespēju saprast personas datu apstrādes principus un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) būtiskākās prasības. Izmantojot iegūtās zināšanas, apmācību dalībnieki varēs sniegt atbalstu uzņēmuma vai organizācijas veiktās personas datu apstrādes GDPR atbilstības īstenošanā.

Mācības tiek organizētas nelielās dalībnieku grupās, dodot iespēju katram no dalībniekiem risināt praktiskus uzdevumus, izskatīt piemērus, pārrunāt atbilstošākos risinājumus, kā arī uzdot interesējošos jautājumus.

Kam apmācības paredzētas:

Mācības būs noderīgas ikviena uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbiniekam, it īpaši tiem, kuru viens no pienākumiem ir ieviest un nodrošināt Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, piemēram:

 • Juristiem;
 • Personāla vadības speciālistiem;
 • Mārketinga speciālistiem;
 • IT speciālistiem;
 • Biroja administratoriem, lietvežiem u.c.

Apmācību programma:

1. apmācību diena

 • Būtiskākie termini un definīcijas;
 • GDPR materiālā un teritoriālā darbības joma;
 • Pārziņa un apstrādātāja identificēšana, atbilstošu attiecību nodrošināšana;
 • Datu apstrādes pamatprincipi: Juridisks pamats, kā izvēlēties, piemērot atbilstošāko, tai skaitā, kad un kā izmantot piekrišanu, lai tā būtu atbilstoša, kā arī pārziņa leģitīmās intereses;
 • Īpašās kategorijas datu un sodāmības datu apstrādes juridiskais pamats;
 • Apstrādes nolūks, nolūkam atbilstošs apstrādes veids, apjoms un ilgums;
 • Datu apstrādes darbību reģistra veidošanas principi;
 • Datu subjektu informēšana;
 • Privātuma atrunu jeb politiku veidošanas principi;
 • Citas datu subjektu tiesības, pārziņa pienākumi un tiesības to īstenošanas ietvaros.

2. apmācību diena

 • Datu nodošana ārpus ES/EEZ;
 • Datu drošības nodrošināšanas principi;
 • Ziņošana par pārkāpumu, pārkāpumu izskatīšanas, novērtēšanas procedūra;
 • Citi organizatoriski un tehniski datu aizsardzības pasākumi – instrukcijas darbiniekiem, iekšējo/ārējo auditu veikšanas principi;
 • Risku novērtējuma veikšana;
 • Ietekmes uz privātumu novērtējumu veikšana;
 • Datu aizsardzības speciālista loma un nozīme;
 • Uzraudzības iestādes pārbaudes, kompetence, pārziņa, apstrādātāja tiesības, pienākumi attiecībās ar uzraudzības iestādi;
 • Datu aizsardzības pamatprincipi un jaunumi būtiskākajos HR un mārketinga procesos;
 • Dalībnieku iegūto zināšanu pārbaude, pārbaudes rezultātu pārrunāšana

Par apmācībām:

Vieta: KPMG birojā, Vesetas iela 7, Rīga

Laiks: plkst. 12.00 - 17.00

Datums: 4., 5. marts

Cena: 400 EUR + PVN vienam dalībniekam

Pieteikšanās: Sūtot e-pastu Sanitai Pētersonei uz: spetersone@kpmglaw.lv

Vietu skaits: ierobežots (līdz 8 dalībniekiem)

Pēc mācību norises dalībniekam tiks izsniegts apliecinājums par dalību mācībās.

informative image