Antons Zagdajs

Jurists KPMG Law

KPMG Latvijā

Jurists KPMG Law

Specializācija

  • Darba tiesības un imigrācija
  • Korporatīvās tiesības
  • Apvienošanās un iegādes darījumi (M&A)

 

Apraksts

Antonam ir vairāk nekā četru gadu pieredze darbā jurista amatā ar kopējo 8 gadu pieredzi juridiskajā jomā. Savu profesionālo karjeru Antons uzsāka studiju gados un ieguva praktiskās zināšanas vairākās tiesību nozarēs. Profesionālās karjeras attīstības gaitā izkristalizējās Antona pamatspecializācija – darba un imigrācijas tiesības. Darba tiesību praksē Antons ir konsultējis klientus vairākos darba tiesību jautājumos, analizējot vienkāršus un komplicētus darba tiesību jautājumus, kā arī pārstāvot klientus tiesās. Imigrācijas tiesību praksē Antons ir sniedzis klientiem konsultācijas un praktisko palīdzību uzturēšanās atļauju pieprasīšanas jautājumos, veicis padziļinātas juridiskās izpētes projektus, kā arī plānojis un īstenojis komplicētus daudzpakāpju ārvalsts uzņēmumu darbinieku relokācijas projektus.  Papildus darba un imigrācijas tiesībām, Antons sniedz atbalstu Apvienošanās un iegādes darījumu un korporatīvo tiesību prakses grupas darbam.

 

Darba pieredze

  • Kopš 2021. gada Jurists, KPMG Law
  • 2018-2021 Jurists, "Leinonen" SIA
  • 2016-2018 Jurista palīgs / Jurists, Eterna Law
  • 2013-2016 Sadarbība juristiem un juridiskām firmām
  • 2013 Jurista palīgs zvērinātā tiesu izpildītāja birojā
  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Maģistra grāds Tiesību zinātnēs un Jurista kvalifikācija (2017)

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Bakalaura grāds Sociālajās zinātnēs (2015)