close
Share with your friends

Ieva Tillere - Tilnere

Zvērināta advokāte

KPMG Latvijā

Ievai ir vairāk nekā 12 gadu pieredze kā profesionālai juristei, galvenokārt specializējoties civiltiesību, komerctiesību un administratīvo tiesību jomā. Ieva ir konsultējusi gan pircēja, gan pārdevēja puses apvienošanās un iegādes (M&A) darījumos, kā arī konsultējusi klientus komercsabiedrību restrukturizācijas jautājumos, likvidācijas jautājumos, sniegusi juridisko palīdzību vispārējos korporatīvos jautājumos un pārrobežo apvienošanās projektos. Viņa ir sniegusi arī juridisko palīdzību un konsultējusi vairākus vadošos uzņēmumus dažādos tirgus segmentos.

Ieva sāka savu juristes praksi vietējā advokātu birojā, kur viņa strādāja līdz brīdim, kad 2007. gadā pievienojās vienam no vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem Baltijā (Raidla, Lejiņš & Norcous, šobrīd Cobalt). Praktizējot šajā birojā, Ieva sniedza juridisko palīdzību saistībā ar nekustamā īpašuma darījumiem un būvniecības tiesībām, piedalījās un vadīja vairākus pārrobežu un vietējos apvienošanās un iegādes (M&A) projektus.Pirms KPMG

Zvērinātu advokātu biroja izveides, 2012. gadā Ieva noslēdza juridiskās palīdzības līgumu ar KPMG Baltics SIA, lai sniegtu juridiskās konsultācijas KPMG Baltics SIA un tās uzdevumā starptautiskajiem investoriem. Šajā laika Ieva kā juridiskā eksperte piedalījās arī vairāku nozīmīgu pētījumu projektu sagatavošanā un juridisko un pārvaldības modeļu izstrādē valsts sektora vajadzībām.Ievas pieredze tirgus nozarēs cita starpā ietver: telekomunikācijas, mazumtirdzniecību, vairumtirdzniecību, ražošanu, transporta un loģistikas sfēru, medijus.

Ieva Tillere-Tilnere

Izglītība un kvalifikācijas

  • Latvijas Universitātes Juridiskā Fakultāte, Maģistra grāds tiesību zinātnē, Starptautiskās tiesības

  • Latvijas Universitātes Juridiskā Fakultāte, Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Publikācijas
Ielādēt vairāk
Savienojumi
Ielādēt vairāk

Sazinieties ar mani

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu