Madara Supe

Juriste KPMG Law

KPMG Latvijā

Juriste KPMG Law

Specializācija

  • Publiskais sektors un iepirkumi
  • Juridiskā atbilstība

 

Apraksts

Madarai ir vairāk kā 8 gadu pieredze kā kvalificētai juristei, Madara specializējas jautājumos, kas saistīti ar valsts institūciju un valsts kapitālsabiedrību darbību, kā arī publiskajiem iepirkumiem. Pieredze iegūta, piedaloties vairāku valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību konsultēšanā par to darbības juridisko atbilstību un reorganizāciju, piedaloties iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā un citos.

 

Darba pieredze

  • 2020 - pašlaik Juriste, KPMG Law
  • 2013-2016 Konsultante, Latvijas Republikas Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
  • 2018-2020, Pārvaldnieka palīgs, Rīgas brīvostas pārvalde
  • Catholic University of Louvain/European Desk of the Belgian-Italian Chamber of Commerce, pēcdiploma Eiropas studijas, 2017

  • Juridiskā fakultāte, Latvijas Universitāte, maģistra grāds jurisprudencē, jurista kvalifikācija, 2013

  • Juridiskā fakultāte, Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnēs,2011