Uģis Ludiņš

Zvērināta advokāta palīgs KPMG Law

KPMG Latvijā

Zvērināta advokāta palīgs KPMG Law

Specializācija

  • Korporatīvās tiesības
  • Apvienošanās un iegādes darījumi (M&A)

 

Apraksts

Uģim ir vairāk kā 10 gadu pieredze juridiskajā profesijā, sniedzot juridisko palīdzību visā M&A darījumu dzīves ciklā, plānojot un īstenojot sarežģītus pārrobežu un vietējos grupu restrukturizēšanas projektus, veicot juridiskās padziļinātās izpētes. Uģim ir spēcīgas zināšanas un pieredze M&A darījumos, korporatīvajā strukturēšanā, darbinieku akciju opciju plānu izstrādē un citos sarežģītos civiltiesību un komerctiesību jautājumos.

 

Darba pieredze

  • Kopš 2019 vecākais jurists, Zvērināta advokāta palīgs, KPMG Zvērinātu advokātu birojā;
  • 2016 – 1018 jurists, Zvērināta advokāta palīgs, KPMG Zvērinātu advokātu birojā;
  • 2014 – 2015 jaunākais jurists, KPMG Baltics SIA;
  • 2012 – 2013 jurista palīgs, KPMG Baltics SIA
  • 2008 – 2011 sadarbojies ar vairākiem zvērinātiem advokātiem Latvijā
  • Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija, Profesionālais sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās un jurista kvalifikāciju (2013)

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Bakalaura grāds tiesību zinātnē (2011)

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija