Ņikita Kovaļovs

Jaunākais jurists KPMG Law

KPMG Latvijā

Jaunākais jurists KPMG Law

Specializācija

Strīdu risināšana

 

Apraksts

Ņikitam ir 2 gadu pieredze strīdu risināšanā gan iestādē, gan tiesā, risinot civiltiesiskos, administratīvos, administratīvās atbildības un finanšu jautājumus, kā arī 5 gadu pieredze izglītības tiesībās, pārstāvot studentu intereses. Ņikitam ir spēcīgas zināšanas loģisku argumentācijas līniju un klienta interesēm atbilstošu tiesvedības dokumentu izveidē.

 

Darba pieredze

  • 2021 - pašreiz Jaunākais jurists, KPMG Law ZAB SIA
  • 2020 - 2021 Jurista palīgs, KPMG Law ZAB SIA
  • 2020 Jaunākais jurista palīgs, KPMG Law ZAB SIA
  • 2019 Jurista palīgs, ZAB BDO law SIA
  • 2021 - pašlaik Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Mag.iur

  • 2018 - 2021 Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Bac.iur