Jānis Kārkliņš

Tehnoloģiju transformācijas pakalpojumu vadītājs

KPMG Latvijā

Tehnoloģiju transformācija

Jānis IT nozarē strādā vairāk nekā 15 gadus, pildot dažādas lomas biznesa attīstībā, jaunu biznesa virzienu ieviešanā, komandas vadībā un pakalpojumu attīstībā.

Pieredze tehnoloģiju transformācijas projektos, apjomīgu IT projektu vadībā un konsultācijās. Vērtīgākā īpašība ir spēja izprast biznesa prioritātes un vajadzības un rast inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus

  • Banku augstskola, Bakalaura grāds Uzņēmējdarbības vadībā