close
Share with your friends
Edvards Grasis

Edvards Grasis

Vecākais projektu vadītājs

KPMG Latvijā

Edvards ir vecākais projektu vadītājs riska konsultāciju nodaļā un ir atbildīgs par likumdošanas un atbilstības pakalpojumu sniegšanu finanšu sektora klientiem un par finanšu noziegumu novēršanas un izmeklēšanas pakalpojumiem. Edvards vada noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas (NILLN) pakalpojumus, un viņam ir eksperta pieredze konsultāciju sniegšanā par NILLN iekšējās kontroles sistēmu izveidi un uzlabošanu bankās, maksājumu iestādēs, brokeru kompānijās, P2P platformās, kā arī projektos, kuru mērķis ir novērtēt pastāvošo NILLN iekšējās kontroles sistēmu atbilstību vietējo normatīvo aktu prasībām un starptautiskajai labākajai praksei. Edvardam ir pieredze kredītrisku vadībā, modelēšanā un uzskaitē (ieskaitot 9. SFPS prasības), un viņš vada finanšu riska vadības pakalpojumus, kā arī veic neatkarīgas pārbaudes un sagatavo ieteikumus uzlabojumu ieviešanai ICAPP un ILAAP procesos, darbības atjaunošanas plānos, regulatīvo atskaišu procesos un citās jomās.

Izglītība un kvalifikācijas
  • Bakalaura grāds ekonomikā un komercdarbībā, Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā

Akreditācija
  • Sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedrs

  • Sertificēts krāpšanas pētnieks (ACFE)

  • Sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists (CAMS)

Publikācijas
Ielādēt vairāk
Savienojumi
Ielādēt vairāk