Jaunumi Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos | KPMG | LV
close
Share with your friends

Jaunumi Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos

Seminārs - Jaunumi Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos

24 Novembris 2017, 9:30AM - 4:00PM, EET Riga, Latvija

Semināra laikā apskatīsim jaunumus SFPS sfērā. Tēmas iekļaus 16. SFPS un tā dažādus aspektus, kā arī finanšu pārskatu uzrādīšanas jautājumi un informācijas atklāšanu par ietekmi no SFPS 9 – Finanšu instrumenti un SFPS 15 – Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem sākotnējās piemērošanas.

Laiks: 2017. gada 24. novembrī plkst. 9.30

Vieta: Albert hotel, Dzirnavu 33, Rīga

Valoda: Apmācību kurss tiks pasniegts gan latviešu, gan angļu valodā

Lektori: Armine Movsisjana (Vadošā partnere), Ondrej Fikrle (Partneris, Revīzijas pakalpojumi), Rainers Vilāns (Direktors, Rezīvijas pakalpojumi)

Maksa: EUR 100 + PVN

Pieteikšanās: Rakstot uz KPMG-Latvia@kpmg.lv

Kontaktpersonas

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Dienas kārtība
  • 9:30-10:30 16.SFPS Nomas: Definīcija
  • 10:30-12:15 16.SFPS Nomas: Grāmatvedības modeļi
  • 12:30-13:30 Pusdienas (dalībniekiem nodrošina KPMG)
  • 13:30-15:45 Bieži sastopamas problēmas finanšu pārskatos, ieskaitot pārejas aspektus 15. SFPS un 9. SFPS
Runātāji Vadlīnijas

Laiks: 2017. gada 24. novembrī plkst. 9:30

Vieta: Albert hotel, Dzirnavu 33, Rīga

Valoda: Apmācību kurss tiks pasniegts gan latviešu, gan angļu valodā

Lektori: Armine Movsisjana (Vadošā partnere), Ondrej Fikrle (Partneris, Revīzijas pakalpojumi), Rainers Vilāns (Direktors, Revīzijas pakalpojumi)

Maksa: EUR 100 + PVN

Pieteikšanās: Rakstot uz KPMG-Latvia@kpmg.lv