ES taksonomija kā investīciju plānošanas rīks

ES taksonomija kā investīciju plānošanas rīks

Vairums uzņēmumu joprojām neapzinās, ka taksonomijas prasības varētu skart arī viņus.

1000
ES taksonomija kā investīciju plānošanas rīks

Pēdējā gada laika politikas veidotāji un finanšu sektora pārstāvji ir plaši diskutējuši par ES taksonomiju. Tomēr vairums uzņēmumu joprojām neapzinās, ka taksonomijas prasības varētu skart arī viņus. Un ne tikai atsevišķos uzņēmuma darbības aspektos, bet ikdienas darbībā kopumā. 

Tomēr neatkarīgi no tā, vai taksonomijas ietekme tiek apjausta vai ne, regulas noteikumus var nākties ievērot. Gandrīz visi uzņēmumi, kas plāno savu attīstību, agrāk vai vēlāk saskarsies ar investīciju projektiem, kuros ir ietverts vismaz viens ES taksonomijas regulēts sektors. Šie projekti var būt saistīti ar tehnoloģijām, nekustamajiem īpašumiem, automobiļiem, elektrības piegādi utt. Vairumam šo projektu būs nepieciešams ārējs finansējums, un tieši šeit ES taksonomijai būs nozīmīga loma. Papildus “tradicionālajam” kredītreitinga novērtējumam bankām būs nepieciešams novērtēt, vai plānotais projekts ir ilgtspējīgs, vai tās vēlas saistīt savu vārdu ar šo projektu un finansēt darījumu. 

Vēl pirms dažiem gadiem nebija skaidrs, ko īsti nozīmē ilgtspējīgas investīcijas, jo šim terminam vēl nebija izveidota definīcija. Taču šodien ES taksonomijas regula un tās deleģētie tiesību akti precīzi un ļoti detalizēti definē, kādi projekti un ieguldījumi ir “zaļi". Pašreiz definīcija aptver tādus sektorus kā enerģētika, nekustamie īpašumi, transports, atsevišķas ražošanas aktivitātes (pagaidām ne visas, bet tas ir tikai laika jautājums), ūdens un atkritumu apsaimniekošana, IKT un citus. 

Ko tas nozīmē jūsu uzņēmumam, ja plānojat investēt kādā no šīm jomām? Tālāk ir izklāstīti trīs soļi, kurus jums vajadzētu ievērot un kuri palīdzēs labāk sagatavoties: 

  1. Noskaidrojiet, kuras ES taksonomijas prasības varētu attiekties uz jūsu uzņēmumu, ņemot vērā uzņēmuma darbības sfēru. Atcerieties, ka svarīgi ir pievērst uzmanību ne tikai pamatdarbībai, bet arī piederošajiem aktīviem un tiem aktīviem, kurus jūs vēlētos attīstīt. Piemēram, ja jūsu uzņēmums nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, tam noteikti pieder īpašums, kā arī plašs automobiļu parks, tāpēc uz jūsu uzņēmumu varētu attiekties gan enerģētikas, gan nekustamā īpašuma, gan transporta sektoram atbilstošās prasības. 
  2. Pārskatiet savu investīciju portfeli, ņemot vērā šīs prasības, un izvērtējiet, vai ir nepieciešams veikt izmaiņas, lai panāktu lielāku portfeļa atbilstību taksonomijai. 
  3. Atkārtoti izvērtējiet uzņēmuma iekšējos procesus attiecībā uz investīciju projektu attīstību, apstiprināšanu un īstenošanu un, ja nepieciešams, mainiet tos, lai jau laicīgi nodrošinātu ES taksonomijas prasību identificēšanu sākumstadijā un attiecīgi attīstītu projektus. 

Dažiem uzņēmumiem būtu vajadzīgs ceturtais solis, jo lielajiem un biržā kotētajiem uzņēmumiem būs jāievēro īpašas ziņošanas prasības, lai nodrošinātu atbilstību ES taksonomijai. Taču šī ir tēma atsevišķam bloga ierakstam.  

Protams, augstākminētais nebūt nenozīmē, ka jūs nevarat ieguldīt citās jomās, kas nav apskatītas taksonomijā vai kuras taksonomija neuzskata par “zaļām”, tomēr, izvēloties šādu virzienu, jums var rasties sarežģījumi, pamatojot ieguldījumu vai cenšoties tam iegūt finansējumu. Noslēgumā jāmin, ka šīs regulas pamatmērķis ir virzīt investīciju plūsmu ilgtspējīgākā virzienā. 

KPMG ir sniedzis apmācības un atbalstu uzņēmumiem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, apskatot visus augstākminētos soļus. Mēs ar lielāko prieku arī palīdzēsim jums spert pirmos soļus ES taksonomijas pasaulē! 

 

Sazinieties ar mums:

Ieva Kustova, ESG & ilgtspējas pakalpojumu vadītāja KPMG Latvijā

© 2022  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://home.kpmg/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums