Jauna vienošanās ES: direktīva, kas uzlabos dzimumu vienlīdzību uzņēmumu valdēs

Dzimumu vienlīdzība ES uzņēmumu valdēs

Jauna vienošanās Eiropas Savienībā: direktīva, kas uzlabos dzimumu vienlīdzību uzņēmumu valdēs.

1000
Jauna vienošanās Eiropas Savienībā: direktīva, kas uzlabos dzimumu vienlīdzību uzņēmumu valdēs

Šonedēļ Eiropas Parlaments un Padome panāca pagaidu politisku vienošanos, lai ieviestu jaunu ES direktīvu ar mērķi uzlabot līdztiesības ES biržās kotētu uzņēmumu valdēs.  

Vairāk par direktīvu

Šī direktīva ir daļa no ES dzimumu līdztiesības stratēģijas 2025. gadam, un tās mērķis ir panākt vienlīdzīgāku vīriešu un sieviešu pārstāvību lielu, biržās kotētu uzņēmumu valdēs.

Direktīvas galvenie elementi:

  • 40% no neatkarīgajiem valdes locekļiem ir jābūt no mazākpārstāvētā dzimuma. Ja dalībvalsts izvēlas pieņemt jaunos noteikumus gan attiecībā uz neatkarīgajiem valdes locekļiem, gan izpilddirektoriem, 33% jābūt no mazākpārstāvētā dzimuma.
  • Jaunu valdes locekļu iecelšanas procesam jābūt skaidram un caurskatāmam, turklāt dalībvalstīm ir jāievieš soda naudas uzņēmumiem, kuri neievēro atlases un ziņošanas pienākumus.
  • Direktīva attiecas uz biržā kotētiem uzņēmumiem, kuros ir nodarbināti vairāk nekā 250 darbinieki. 

Kā tas ietekmēs uzņēmumus?

Mūsdienās vidējais procentuālais sieviešu īpatsvars ES biržās kotētu uzņēmumu valdēs ir aptuveni 30%. Tas nozīmē, ka ES uzņēmumu valdēs ir nepieciešama lielāka sieviešu pārstāvība. Uzņēmumiem ir arī jānodrošina, ka valžu iecelšanas procedūras ir pamatotas un kvalifikācijas kritēriji tiek uzrādīti. 

Nākamie soļi

Šī politiskā vienošanās ir oficiāli jāapstiprina. Līdzko tiks pabeigtas oficiālās apstiprināšanas procedūras, dalībvalstīm būs jāizlemj, kā izpildīt direktīvas prasības un kā šo vienošanos ieviest savu valstu likumdošanā divu gadu laikā. Pagaidu vienošanās nosaka dalībvalstīm izpildīt mērķi vēlākais līdz 2026. gada jūnijam. 

Sazinieties ar mums:

Ieva Kustova, ESG & ilgtspējas pakalpojumu vadītāja KPMG Latvijā

© 2022  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://home.kpmg/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums