Valsts atbalsts uzņēmumiem COVID-19 krīzes laikā

Valsts atbalsts uzņēmumiem COVID-19 krīzes laikā

Stājies spēkā likums Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību

Saistītais saturs

FM paziņojums par atbalstu uzņēmumiem

Atbalsts uzņēmumiem dīkstāves gadījumā

"Covid-19" visvairāk skartajās nozarēs strādājošo uzņēmumu darbiniekiem valsts maksās 75% no strādājošā darba algas, nosakot izmaksātās summa griestus 700 eiro apmērā (krīzes skarto nozaru sarakstu MK var pārskatīt un papildināt).

 

Nodokļu maksājumu atlikšana

Valdība nosaka iespēju nokavēto nodokļu maksājumu samaksu nodokļu maksātājiem MK noteiktajās nozarēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 3 gadiem, ja termiņa nokavējums radies Covid-19 ietekmes rezultātā. Tas attiecināms ne tikai uz aktuālo nodokļu maksājumu samaksu, bet arī uz nodokļu maksātājiem, kuriem jau šobrīd ir piešķirts kāds no nodokļu samaksas termiņa pagarinājumiem saskaņā ar esošo regulējumu.

Lai šo atvieglojumu piemērotu, nodokļu maksātājam būs jāiesniedz VID motivēts iesniegums. Šādu nodokļu maksājumu atlikšanas gadījumā līdz atliktajam maksājumu termiņam netiks rēķināta kavējuma nauda.

Slimības pabalstu (lapa A) valsts kompensācija

Labklājības ministrija izstrādā plānu, kā valsts apmaksātu darba devēja vietā darba nespējas pabalstus (A lapa) COVID-19 pacientiem un personām, kam jādodas karantīnā. Šis atbalsts varētu būt spēkā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Paātrināta PVN priekšnodokļa atmaksa

Lai veicinātu naudas līdzekļu atgriešanu uzņēmējiem, no 2020. gada 1. aprīļa Valsts ieņēmumu dienests atmaksās apstiprināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu visiem nodokļu maksātajiem 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa, tās neuzkrājot līdz taksācijas gada beigām. Tas attieksies arī uz apstiprināto priekšnodokļa summu par 2020. gada janvāri un februāri.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu atcelšana saimnieciskās darbības veicējiem

Ir atcelti iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem. Par to neveikšanu netiks rēķināta nokavējuma nauda.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atlikšana

Pašvaldībām būs tiesības noteikt 2020. gada ietvaros citus nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus kā noteikts Nekustamā īpašuma nodokļa likumā. Pašvaldībām ir tiesības piemērot maksāšanas atvieglojumus gan visiem nodokļa maksātājiem, gan tikai atsevišķām nodokļu maksātāju grupām.

Finanšu pārskatu iesniegšanas termiņš

Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu varēs iesniegt vēlāk par normatīvajos aktos noteikto termiņu (attiecīgi par 3 vai 4 mēnešiem).

Finanšu atbalsts

 Atbalsta instrumenti “Covid-19" krīzes skartajiem uzņēmumiem – kredītu garantijas un aizdevumus, ko nodrošinās valsts attīstības finanšu institūcija "Altum". Programmas vēl nepieciešams saskaņot ar Eiropas Komisiju.

Garantiju nosacījumi:

1) atbalstāmais uzņēmums - mazie un vidējie komersanti, lielie uzņēmumi;

2) nav nonācis finanšu grūtībās līdz "Covid-19" krīzei;

3) Garantijas apmērs līdz 50%;

4) Garantijas maksimālā summa līdz 5 miljoniem eiro vienam uzņēmumam;

5) Garantijas maksimālais termiņš ir līdz 10 gadiem;

6) Garantija tiek izsniegta par esošām saistībām (investīciju aizdevumi, finanšu līzingi), kredītiestādei atliekot pamatsummas maksājumus līdz diviem gadiem;

7) Garantija var tikt izsniegta arī par apgrozāmo līdzekļu aizdevumu līdz trīs gadiem (gan uzņēmumam uzņemoties jaunas saistības, gan restrukturizējot esošo kredītiestādes piešķirto apgrozāmo līdzekļu aizdevumu).

Aizdevumu nosacījumi krīzes risinājumam:

1) Atbalstāmais uzņēmums – mazie un vidējie komersanti, lielie uzņēmumi;

2) Nav nonācis finanšu grūtībās līdz "Covid-19" krīzei;

3) Aizdevums jaunu apgrozāmo līdzekļu finansēšanai;

4) Maksimālā summa līdz 1 miljonam eiro vienam uzņēmumam;

5) Maksimālais termiņš līdz 3 gadiem;

6) Pamatsummas labvēlības periods (grace) līdz 12 mēnešiem;

7) Būtiski samazinātas nodrošinājuma prasības;

9) Samazināta/ subsidēta % likme.

© 2021  “KPMG Baltics AS”, Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://home.kpmg/governance.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums

Sign up today