close
Share with your friends
Family business barometer

Eiropas ģimenes biznesa barometrs Eiropas ģimenes biznesa barometrs

Pēctecība ir svarīgs un bieži vien izaicinošs jautājums jebkuram ģimenes biznesam. Saskarties ar realitāti, kad kontrole pār biznesu jānodod nākamajai paaudzei un pēc tam jāatkāpjas no vadības grožiem, ir viens no grūtākajiem brīžiem jebkuram ģimenes uzņēmuma vadītājam. Nav pārsteidzoši, ka lēmumi, kas rodas saistībā ar ģimenes uzņēmuma vadības, pārraudzības un īpašumtiesību nodošanu, var izraisīt plašas un bieži kaislīgas diskusijas, jo lēmumu pieņēmēji orientējas gan biznesa, gan pašas ģimenes interesēs.

Nule kā publiskotajā pētījumā “Eiropas ģimenes biznesa barometrs” (European family business barometer) noskaidrots, ka 35% respondentu plāno nodot īpašumtiesības uz biznesu nākamajai paaudzei un 33% arī vadības pienākumus plāno nodot nākamajai paaudzei. Mazāk respondentu (27%) apgalvo, ka plāno nodot pārraudzības pienākumus nākamajai paaudzei, iespējams, norādot uz vecākās paaudzes vēlmi cieši uzraudzīt, kā uzņēmums tiks tālāk vadīts.

Kā liecina dati, ģimenes biznesa pārņemšana nākamās paaudzes rokās var nebūt tikai jautājums par stafetes kociņa nodošanu dēlam vai meitai. Aptauja rāda, ka 84% ģimenes uzņēmumu pašlaik vadītāja vai izpilddirektora amatā atrodas kāds ģimenes loceklis, bet tikai 62 % uzskata, ka tā tas būs arī nākamajos gados. Turklāt interesanti, ka, lai gan vairāk nekā divām trešdaļām (69%) no aptaujātajiem lielākajiem (1000 un vairāk darbinieku) un vecākajiem ģimenes uzņēmumiem vadībā šobrīd ir kāds ģimenes loceklis, tikai 52 % aptaujāto sagaida, ka šī tendence turpināsies. Tas var norādīt uz to, ka, ģimenes uzņēmumiem Eiropā kļūstot lielākiem un biznesa videi kļūstot arvien sarežģītākai, ģimenes, kas stāv aiz šiem uzņēmumiem, atzīst nepieciešamību pēc stabilas vadības, pat ja tā nenāk no ģimenes.

“Latvijā ģimenes biznesu visbiežāk vada tā dibinātājs vai ģimenes loceklis un paaudžu nomaiņa ir ne tikai jautājums par uzņēmuma īpašumtiesībām, bet par kaut ko daudz vairāk. Taču šobrīd piedzīvojam tikai pirmo paaudžu maiņu uzņēmumos. Cilvēki, kas deviņdesmito gadu sākumā izveidoja savus uzņēmumus, tagad jau  ir cienījamā vecumā. Iepretim vecajai Eiropai, kur pieredze uzņēmumu nodošanai nākamo paaudžu rokās ir vismaz gadsimtu sena. Latvijā šobrīd vērojam tikai pirmos veiksmīgos un arī neveiksmīgos paaudžu nomaiņas piemērus,” skaidro Kārlis Urbāns, KPMG Latvijā Darījumu konsultāciju asociētais direktors.

Aplūkojot iegūtos datus par uzņēmumu efektīvāku pārvaldību, secināts, ka tikai viena ceturtdaļa no visiem ģimenes uzņēmumiem atzīst, ka viņiem ir noslēgts īpašnieku līgums (26%) vai izveidota oficiāla uzņēmuma padome (24%). Jāatzīmē, ka īpašnieku līgumi ir mazliet vairāk raksturīgi mazākiem ģimenes uzņēmumiem, savukārt padomes biežāk tiek veidotas tādos ģimenes uzņēmumos, kuros strādā vairāk nekā 250 darbinieki.

Šī tendence ir tikai loģiska, jo, uzņēmumam augot, sarežģītākas kļūst arī tā pārvaldības vajadzības, kas agrāk vai vēlāk liek īpašniekiem saprast, ka ir jāizveido oficiāla uzņēmuma padome.  

Padome uzņēmumā veic tādu noderīgu funkciju, kā uzraudzība, sniedz saprātīgu un neatkarīgu perspektīvu, kas palīdz uzņēmumam saglabāt savas vērtības, sasniegt mērķus un izvairīties no nevajadzīga riska.

“Eiropas ģimenes biznesa barometrs” (European family business barometer) ir KPMG Enterprise un European Family Business (EFB) sagatavots Eiropas ģimenes uzņēmumu apsekojums. Šī gada ziņojumā pētnieki aptaujāja 1613 ģimenes uzņēmumu vadītājus 27 valstīs visā Eiropā.