close
Share with your friends
green texture

Frontiers in Finance Frontiers in Finance - 2019. gada oktobris

Finanšu pakalpojumu jaunā nākotne

Šajā Frontiers in Finance numurā mēs apskatām izaicinājumus un iespējas, ar kādiem saskaras bankas, apdrošinātāji un aktīvu pārvaldītāji sava biznesa pārveides procesā, galvenokārt koncentrējoties uz trim būtiskākajiem pārmaiņu virzītājiem: vēlmi pēc efektivitātes, pāreju uz digitalizāciju un pastāvīgi attīstošo normatīvo vidi. Esam intervējuši arī vadošo finanšu pakalpojumu uzņēmumu vadītājus, lai gūtu praktisku ieskatu tajā, kā dzīvot mainīgā nozares un biznesa vidē.

Finanšu pakalpojumu vadītāji saprot nepieciešamību mainīt biznesa pieeju, tāpēc viņi tiecas rast līdzsvaru starp īstermiņa mērķiem un ilgtermiņa vajadzībām. Pārvērtējot, pārdomājot un pārdefinējot savus biznesa modeļus un darbības stratēģiju svarīgi būs spert drosmīgus soļus radikālu pārmaiņu virzienā, jo tas būs galvenais veids, kā rast un radīt iespējas ilgtspējīgai pārveidei un izaugsmei.